gnome-mime-application-x-killustrator freies Symbol durch New Mooon

New Mooon
New Mooon
@New Mooon