distribute_horizontal_center_delete free icon by IconShock

IconShock
IconShock
@IconShock