Skype free icon by Gordon Irving

Gordon Irving
Gordon Irving
@Gordon Irving