RICHTLIJNEN

FOTO- EN BESTANDSRICHTLIJNEN

 1. Vereisten
  1. Formats: JPG, PNG of JPEG
  2. Grootte: max. 32MB
  3. Afmetingen:

   1. Lange zijde: min. 1920 px
   2. Resolutie: min. 4 megapixels (4.000.000 px)

  BELANGRIJK! De afbeeldingen die je uploadt, worden eerst handmatig beoordeeld door een lid van ons team, die ze zal goedkeuren of afwijzen volgens onze richtlijnen.

 2. We accepteren geen:
  1. Foto's met tekst, tijdstempel of watermerk
  2. Foto's met kaders
  3. Foto's die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, zoals schilderijen, advertenties, gebouwen, CD-/boekomslagen, logo's, enz.
  4. Naaktheid, volwassenen en/of gewelddadige inhoud
  5. Door AI gegenereerde inhoud
 3. Beeldaanpassingen
  1. Ruis: upload alstublieft foto's zonder ruis of verwijder ruis met de juiste software.
  2. Helderheid: zorg ervoor dat uw foto's goed verlicht zijn en dat ze niet over- of onderbelicht zijn.
  3. Rotatie: foto's mogen niet ondersteboven zijn of in de verkeerde richting zijn gedraaid.
  4. Compositie: afleidende elementen en onnodige delen moeten uit de foto's worden verwijderd, evenals kaders, tekst, data en watermerken.
  5. Auteursrecht: we kunnen geen foto's accepteren die logo's en handelsmerken bevatten (behalve in sommige speciale gevallen waarin het niet kan worden vermeden).

ONDERSCHRIFT & KEYWORDING

 1. Titel: ongeveer 15-30 tekens

  Titels zijn korte en nauwkeurige beschrijvingen van wat er op de afbeelding te zien is. Probeer artistieke titels te vermijden, omdat deze vaak woorden bevatten die niet gerelateerd zijn aan het werkelijke onderwerp van de afbeelding. bv: In plaats van je foto "Laura die thee drinkt" te noemen, noem je het "Jonge vrouw die thee drinkt" - dit zal gebruikers helpen om je foto gemakkelijker te vinden.

 2. Beschrijving: max. 200 tekens

  Dit is een korte beschrijving van je foto waarin je meer details kunt geven over het onderwerp. Idealiter zou dit één of twee zinnen lang moeten zijn, maar we laten dit aan jou over.

 3. Tags

  Het correct taggen is het belangrijkste onderdeel van het beschrijven van je afbeeldingen. De meeste mensen gebruiken de zoekfunctie om afbeeldingen te vinden en zoekmachines vertrouwen op tags. Om de beste trefwoorden te selecteren, probeer te bedenken: als je je eigen afbeelding zou willen vinden, waar zou je dan naar zoeken? Zijn er vergelijkbare woorden of uitdrukkingen die hetzelfde beschrijven?

  1. Geef alsjeblieft ten minste 5 en niet meer dan 20 tags op die je afbeelding nauwkeurig vertegenwoordigen. Tags kunnen een enkel woord zijn (bv. Londen) of meerdere woorden (bv. Tower Bridge). Ze moeten worden gescheiden door komma's (bv. Londen, Tower Bridge).

  2. Tags kunnen een enkel woord zijn (bv. Londen) of meerdere woorden (bv. Tower Bridge). Ze moeten worden gescheiden door komma's (bv. Londen, Tower Bridge).

REDENEN VOOR AFKEURING

 1. Juridisch: Auteursrechten/handelsmerk kwesties

  Dit bestand bevat inhoud die mogelijk onderhevig is aan auteursrecht- of handelsmerkbescherming. Gebruik van dit bestand kan risico op inbreuk door derden creëren, dus we kunnen het niet accepteren.

 2. Juridisch: Identificeerbare persoonlijke informatie

  Bestand met identificeerbare persoonlijke informatie, zoals namen, handtekeningen, kentekenplaten, telefoonnummers of identificatienummers. Vanwege zorgen met betrekking tot privacy en verwante eigendomsrechten kunnen we dit bestand niet accepteren.

 3. Retoucheren vereist: Rand/watermerk

  Bestand met randen of watermerken die moeten worden verwijderd voordat het opnieuw ter beoordeling kan worden ingediend.

 4. Technisch: Roteren

  Draai het bestand om de juiste oriëntatie weer te geven.

 5. Publicatie: Ongepubliceerde personen/eigendommen

  Het bestand bevat herkenbare mensen/eigendommen die niet zijn vrijgegeven.

 6. Metadata: Engels

  Alle metadata moeten in het Engels worden verstrekt.

 7. Metadata: Onvoldoende metadata

  De metadata voor deze inzending is onvoldoende of mist informatie.

 8. Juridisch: Naaktheid/expliciet

  Hoewel we afbeeldingen van artistieke gedeeltelijke en volledige naaktheid accepteren, behouden we ons het recht voor om afbeeldingen te weigeren waarvan we vinden dat ze clichématig zijn, overdreven stereotiep, te expliciet, grenzend aan pornografisch, obsceen of genderrollen op een seksistische manier weergeven. We kunnen ook afbeeldingen in deze categorieën weigeren waarvan we vinden dat ze commercieel niet haalbaar zijn.

 9. Juridisch: Kunst

  Geef een volledige beschrijving voor het kunstwerk dat in deze afbeelding te zien is. Vermeld de kunstenaar, de creatiedatum, de locatie, enz. Werken van kunst die door iemand anders dan uzelf zijn gemaakt, moeten vrij zijn van auteursrechtbescherming om te worden overwogen.