Privacybeleid

Freeimages.com Privacybeleid

Wanneer gebruikers onze website https://www.freeimages.com (hierna genoemd "de Website", "de Site", "Onze Site") bezoeken, erop navigeren en deze gebruiken, wordt een aantal basisgegevens verzameld

In dit privacybeleid kunt u meer te weten komen over de gegevens die wij verzamelen, wat wij ermee doen en hoe onze afhandelingsprocedures werken

Dit beleid geldt alleen voor de Website en is niet van toepassing op websites of diensten die verwijzen naar een andere privacyverklaring. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, zullen wij uw informatie nooit delen of verkopen. Door de Site te gebruiken, begrijpt u en stemt u in met de voorwaarden van dit beleid, en stemt u in met onze verwerking van uw informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid nu en zoals door ons gewijzigd. De term "Verwerking" omvat, maar is niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en bekendmaken van persoonlijke informatie.

Freeimages.com wordt beheerd door Vexels Inc. S.A., met kantoor te Almirante Harwood 6169, Montevideo, Uruguay, postcode 11500 hierna genoemd "Vexels", "wij", "onze, "ons"), die optreedt als zowel de verantwoordelijke voor de verwerking als de verwerker van de gegevens, afhankelijk van de aard van de verwerking. Wij verzamelen van de individuele gebruiker (hierna "u" of "uw" genoemd) bepaalde informatie via de website https://www.freeimages.com. Dit Privacybeleid is alleen en uitsluitend van toepassing op de Website.

Welk type Persoonlijke Informatie wij verzamelen

Wij verzamelen een aantal persoonlijke gegevens over bezoekers en gebruikers van onze site.

De informatie die wij kunnen verzamelen omvat een of meer van de volgende gegevens: e-mailadres, naam, gebruikersnaam, IP-adres, avatar-foto, website, beroep, activiteit, adres, locatie en zakelijke interesses. Als u aankopen doet, verzamelen we mogelijk belastinginformatie, transactie-ID, bedrijfsnaam en adres.

Wij kunnen andere soorten informatie verzamelen, zoals voorkeuren en feedback van uw vragen om ondersteuning, e-mails en live chats.

Er zal u nooit om informatie van bijzondere persoonlijke aard of "speciale categorie" worden gevraagd (bv. etnische of raciale afkomst, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid, gezondheidsinformatie, huwelijkse staat, enz.)

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen

 1. Wij gebruiken de van u verzamelde Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden: (1) om u in staat te stellen in te loggen op de Website; (2) om updates van voorwaarden, producten en promoties te sturen; (3) om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en een betere klantenervaring te bieden, en (4) om contact met u op te nemen in verband met uw gebruik van de Website.
 2. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie niet om geautomatiseerde beslissingen te nemen.

Waarom we uw persoonlijke informatie nodig hebben

Bepaalde door u verstrekte informatie is noodzakelijk om de Site te gebruiken, onder meer wanneer u een account aanmaakt of wanneer u inhoud uploadt naar de Website. Om u aan te melden en in te loggen hebben we uw e-mailadres nodig. Daarnaast kan meer specifieke informatie, zoals uw locatie, interesses, activiteit en dergelijke, worden gebruikt om uw ervaring op de Website aan te passen.

Wij zullen u informeren wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Anders zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen (inclusief het onderhouden van contact met accounthouders, het verstrekken van updates en informatie over Freeimages.com, en het uitvoeren van marktonderzoek en analyse) of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken om een contract met u aan te gaan, of om onze verplichtingen onder een bestaand contract met u na te komen.

Waar de informatie wordt verwerkt en het delen van uw persoonlijke informatie

Wij zijn gevestigd in Uruguay, de meeste gegevens die wij verwerken worden in ons land verwerkt en gedeeld met en opgeslagen binnen de Europese Unie, Verenigde Staten & Canada. Om u te voorzien van bepaalde diensten, waaronder een aantal diensten van derden (nieuwsbrief, live chat, betalingen), kunnen wij uw gegevens grensoverschrijdend delen. Wij dragen persoonsgegevens over van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen, waarvan sommige door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. Wanneer wij dit doen, maken wij gebruik van een verscheidenheid aan juridische mechanismen, met inbegrip van contracten indien vereist door de toepasselijke wetgeving, om uw rechten en bescherming te helpen waarborgen. Voor meer informatie over de besluiten van de Europese Commissie inzake de toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Om onze gebruikers te beschermen, zorgen wij er bij de grensoverschrijdende overdracht van gegevens waar mogelijk voor om samen te werken met dienstverleners die naar onze mening een aanvaardbare norm hanteren voor de naleving van de gegevensbeveiliging - gewoonlijk de General Data Protection Regulation (GDPR), onder meer op grond van de standaardcontractbepalingen die te vinden zijn op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Zoals vermeld, spelen wij ook de rol van gegevensverwerker, soms in opdracht van onze zakelijke partner Getty Images. Wij delen uw gegevens met de volgende in de VS gevestigde gelieerde ondernemingen van Getty Images: (a) Getty Images (US), Inc.; en (b) Getty Images (Seattle), Inc.

We kunnen ook geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie waarmee geen enkel individu kan worden geïdentificeerd, openbaar maken. Wij kunnen persoonlijke informatie die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt zoals beschreven in dit Privacybeleid, openbaar maken aan onze zakelijke partners, gelieerde ondernemingen, aannemers, distributeurs, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken ter ondersteuning van dit bedrijf; aan een koper of opvolger in geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa; om te voldoen aan het doel waarvoor u de persoonlijke informatie hebt verstrekt; voor enig ander doel wanneer u instemt met een dergelijke openbaarmaking op het moment dat u de informatie verstrekt

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook onthullen om aan om het even welk hoforde, wet, of wettelijk proces te voldoen, met inbegrip van te antwoorden aan om het even welk overheid of regelgevend verzoek, om onze termijnen van gebruik en andere overeenkomsten af te dwingen, en als wij geloven de onthulling noodzakelijk of aangewezen is om de rechten, het bezit, of de veiligheid van Freeimages.com, zijn klanten, of anderen te beschermen.

Beveiliging

 1. Wij behandelen alle persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk en nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen zoals vereist door de toepasselijke regelgeving. Deze maatregelen zijn afgestemd op de schade die zou kunnen voortvloeien uit ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging of diefstal van de persoonlijke informatie, rekening houdend met de aard van de te beschermen persoonlijke informatie.
 2. Wij werken met encryptie volgens de industrienorm om uw gegevens tijdens de doorvoer te beschermen. Dit wordt gewoonlijk aangeduid als transport layer security ("TLS") of secure socket layer ("SSL") technologie.

Cookies

 1. Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.
 2. Cookies zijn over het algemeen tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website, of naar een andere website die de cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.
 3. Cookies hebben verschillende functies, zoals u in staat stellen efficiënt tussen pagina's te navigeren, uw voorkeuren te onthouden, de gebruikerservaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.
 4. Wij gebruiken cookies om u te helpen efficiënt door de Website te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat uw inloggegevens te onthouden, zodat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet telkens opnieuw hoeft in te typen wanneer u ons bezoekt of van pagina naar pagina gaat.
 5. Als u geen cookies wilt, heeft uw webbrowser instellingen waarmee u kunt bepalen hoe u op websites surft. Deze omvatten instellingen om uw cookies te beheren. Raadpleeg de helpinformatie van uw browser.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

 1. Indien u toegang wenst tot uw Persoonlijke Informatie die op onze servers is opgeslagen of deze wenst te wijzigen, kunt u dit doen in uw profiel nadat u bent ingelogd op onze site. Indien u uw account en al uw informatie definitief wenst te verwijderen, gelieve ons te contacteren op het adres vermeld in de contactensectie hieronder van dit Beleid.
 2. U kunt vragen om contact met ons op te nemen via e-mail of via het contactformulier op onze site, dat een rapport opstelt met alle opgeslagen persoonlijke informatie die aan uw account is gekoppeld, zodat wij weten wie er contact met ons opneemt.

Bronnen van derden

Wij maken gebruik van diensten van derden, waaronder live chat (Intercom), e-mail nieuwsbrief (Mailjet, MailerLite, Mailchimp). Wanneer u de Site gebruikt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens alleen overdragen als dit nodig is voor de derde partij om een specifieke dienst te verlenen. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd, en zij werken in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EVA)

Indien u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), zijn de volgende bepalingen op u van toepassing:
 1. Toegang - U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en de volgende informatie over ons gebruik daarvan: (i) doel van het gebruik, (ii) categorieën van gebruikte persoonlijke informatie, en (iii) aan wie wij uw persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt.
 2. Correctie - U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke informatie waarover wij beschikken, te corrigeren.
 3. Recht om te worden vergeten - U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen wanneer wij deze gegevens niet langer nodig hebben of wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
 4. Toestemming intrekken - Als ons vermogen om uw persoonlijke informatie te gebruiken afhankelijk is van de toestemming die u hebt gegeven, kunt u die toestemming intrekken.
 5. Beperking - U kunt verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonlijke informatie beperken of opschorten.
 6. Bezwaar - U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens om diensten te verlenen waarom u niet hebt gevraagd.
 7. Kopieën en overdraagbaarheid - U kunt verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u kunt verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 8. Klacht - U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land.

Om dergelijke verzoeken in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via hello@freeimages.com. Wanneer wij gegevens verwerken namens een andere partij die de "verantwoordelijke voor de verwerking" is, dient u uw verzoek aan die partij te richten. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen als u vragen of zorgen hebt. Wij wijzen u erop dat de hierboven uiteengezette rechten in sommige gevallen niet van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer ons recht om uw persoonsgegevens te verwerken noodzakelijk kan zijn voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting (bijv. het verzamelen van nieuws); of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent en de verwerking van persoonlijke informatie over u onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act ("CCPA"), hebt u bepaalde rechten met betrekking tot die informatie. In het bijzonder hebt u het recht om bedrijven te verzoeken u de volgende informatie te verstrekken:

 1. De categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 2. De categorieën bronnen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen.
 3. De doeleinden voor het verzamelen, gebruiken of verkopen van persoonlijke informatie.
 4. De categorieën van derden waarmee wij persoonlijke informatie delen.
 5. Voor bedrijven die voor een zakelijk doel persoonsgegevens bekendmaken, de categorieën persoonsgegevens die voor een zakelijk doel over u worden bekendgemaakt.
 6. Voor bedrijven die persoonlijke informatie verkopen, de categorieën van persoonlijke informatie die over u zijn verkocht en de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht, per categorie of categorieën van persoonlijke informatie voor elke derde partij aan wie de persoonlijke informatie is verkocht.

Voor dergelijke verzoeken kunt u contact met ons opnemen via hello@freeimages.com. Merk op dat wij de informatie beschreven in (2)-(5) in deze privacyverklaring hebben verstrekt. Met betrekking tot (6), merk op dat wij geen persoonlijke informatie verkopen zoals gedefinieerd door de CCPA.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij in bepaalde omstandigheden persoonlijke informatie wissen, behoudens een aantal uitzonderingen. Ten slotte hebt u het recht niet te worden gediscrimineerd omdat u gebruik maakt van de rechten die in de CCPA zijn neergelegd.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. De nieuwe versie wordt van kracht op de datum waarop deze wordt geplaatst.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist wordt door onze wettelijke, boekhoudkundige en/of rapportagevereisten.

Links

De Site kan links bevatten naar websites van derden die wij niet controleren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken van derden, of de inhoud die op dergelijke websites wordt verstrekt. Als u op een van deze links klikt, moet u begrijpen dat u de Site verlaat en dat alle informatie die u verstrekt niet onder dit Privacybeleid valt. Lees het privacybeleid van die website voordat u informatie verstrekt.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld, kunt u altijd contact met ons opnemen:

 1. e-mail: hello@freeimages.com
 2. contactformulier op onze site
 3. bel ons: +1 650 4526034
 4. of u kunt ons mailen naar Almirante Harwood 6169, Montevideo Uruguay postcode 11500

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2022.