Powiązane obrazy z iStock | Zapisz teraz arrow-right

187 darmowych szablonów PSD christmas i darmowych mockupów ze stocków bez tantiem

Pliki Photoshop christmas do użytku osobistego i komercyjnego

Christmas Banner PSD Templates
Christmas banner set containing 4 PSD templates. Spread the warmth of Christmas by using our Christmas banner set. Go straight to the download area and grab the PSD set! Make your holiday designs special this year by using our Christmas banner PSD templates. Add a holiday look to your websites and make your visitors feel welcome. Nothing can match the atmosphere that our Christmas banners could produce to your creative artworks. When Christmas time comes, we love to spread warm greetings and enjoy the peace of the holidays. But, in order to send greeting cards and spread the holiday atmosphere, we all need graphics, right? So, we did the hard work and designed plenty of Christmas graphics. Feel free to download our Christmas graphics and use them on web and print projects. Of course, we have used a free font on our Christmas banners to save you any editing fees. It’s a Google font called , u"”": uQwigley”. You can change it any time you like, but we suggest you to stick with handwritten fonts as they add warm look and feel. We have designed the Christmas banners in high resolution. This way you can reshape them to the size you need. Moreover, you can take the graphics from our banners and use them on other projects. For example, use the holiday tree and the snow for creating a greeting card. You will save time and efforts this way. Our Christmas banner PSD templates could be used as: Headers. Illustrations. Graphics. Sliders. Christmas Banner PSD Templates Preview Fully Layered Christmas Banner PSD Resolution: 1350x794pxFile Format: PSDFonts: QwigleyFile Size: 1.28 MBNumber of Items in Set: 4Author: Free PSD Files Note that if you want to spread the word about our freebie, you need to link back to this post. Links to download page or download archive are not allowed.
Christmas Candy PSD Graphics
Christmas candy PSD graphics designed in 8 styles and shapes. Use our holiday candies to liven up your projects and spread the holiday atmosphere. Download the whole set for free! Christmas candy PSD graphics made in numerous forms and colors. We have designed these candies with perfection in every detail. So be sure that you will impress your clients and friends! The PSD file consists only of smart objects, so you can have any of the candies in the size you want. And most importantly, you will not lose quality or effects by scaling up and down the graphics. Our Christmas candy PSD set is useful for designing holiday backgrounds or greeting cards for example. We’ve designed 8 candy graphics so you have plenty of options to choose from. Use the Christmas candy PSD both on web and print projects. We assure you that our graphics will look great printed on paper. Of course, you are not obligated to use the Christmas candy PSD only on holiday designs. Our graphics will be very useful when you are up to designing for sweet or pastry shops. Or if you need graphics for a birthday card for example. The uses of our Christmas candy PSD are limitless, just use your imagination and put your creative juices into action. Christmas holidays are coming fast, that’s why we’re doing our best to add as much holiday graphics as possible. We’ve made plenty of free PSD files that will suit a wide range of uses. We’ve got holiday banners, backgrounds and elements that will ease you with your holiday designs. After all, you don’t have to design everything from scratch, right? And we’re here to help you, so you will have less stress during the holidays. Our Christmas candy PSD set contains: Ribbons. Cupcake. Sweets. Christmas Candy PSD Graphics Fully Layered Christmas Candy PSD Graphics Resolution: 1000x916pxFile Format: PSDFile Size: 1.09 MBNumber of Items in Set: 8Author: Free PSD Files Note that if you want to spread the word about our freebie, you need to link back to this post. Links to download page or download archive are not allowed.
Christmas Elements PSD
Christmas Elements PSD containing a Christmas ball, ribbon, gift, holiday tree and a post box. These Christmas elements will save you time and money for your holiday designs. Grab the PSD and use on your web and print projects. Liven up your web and print projects with our Christmas elements. We’ve designed 5 Christmas elements that could be used as a basis for creating a Christmas card for example. Or you could take the elements and use on other projects. It’s your choice, just load with creativity and produce great designs for the upcoming holidays. When Christmas comes, decorations are all around us. People are in hurry for decorating their houses and most importantly, they need decorations for their print and web presence. That’s why holidays is that time of the year when designers are really busy. They have tons of work and every second is important. And we’re here to help. We’ve got plenty of holiday PSD graphics that could save you time and stress. Feel free to browse our holiday category and download as much Christmas elements and graphics as needed. Of course, you can use the Christmas elements the way you want. Take any element as a separate object and place on any of your projects. We have made all elements in vector shapes and packed them as smart objects. So, you will be able to scale them up and down with no worries. By the way, that’s perfect for print purposes. Our Christmas elements could be used as a basis for designing holiday cards, flyers, backgrounds, stickers, etc. Our Christmas elements PSD consists of: Christmas ball. Ribbon. Gift. Holiday tree. Post box. Christmas Elements PSD Preview Fully Layered Christmas Elements PSD Resolution: 1296x968pxFile Format: PSDFonts: BallparkFile Size: 1.93 MBNumber of Items in Set: 5Author: Free PSD Files Note that if you want to spread the word about our freebie, you need to link back to this post. Links to download page or download archive are not allowed.
Boże Narodzenie suwak PSD szablon
<h3>Boże Narodzenie suwak szablon zaprojektowany z kreatywności w umyśle. Pobierz nasze Boże Narodzenie suwak i używać PSD do następnego projektu konstrukcji.</h3> <p>Boże Narodzenie suwak szablon oferuje mnóstwo śniegu na górze, prezenty na dole i przyciski następny i poprzedni. Zaprojektowaliśmy szablon twórczej suwak, które z pewnością zrobić witryny wyróżniają się z tłumu. Zapewniamy, że swoich klientów, przyjaciele i rodzina będą love it!</p> <p>Obecnie, suwaki odgrywają ważną rolę w każdej stronie internetowej szablon. Projektanci używać szablonów suwak do przedstawienia treści Rekomendowane. Ogólnie rzecz biorąc zgadzamy się, że suwaki są dobry sposób, aby pokazać swoje prace. Prawie każdy biznes i portfolio Strona korzysta z szablonów suwak. A gdy przyjdzie zima, te suwaki trzeba zmienić nieco. Zaprojektowaliśmy snowy suwak, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Czuć wolny wobec używać go na swojej stronie internetowej szablon, nie ma znaczenia czy to osobisty lub biznes strony.</p> <p>Suwaki są zazwyczaj ładowane z jQuery efektów, które sprawiają, że przejście między obrazy i tekst naprawdę gładka. Zdecydowanie zalecamy spróbować jQuery. To świetny sposób, aby ożywić swoje suwak i atrakcyjnie zaprezentować swoje prace. Tak, weź nasze suwak PSD i dodać sobie jakieś fajne efekty JavaScript.</p> <p>Możemy upewnić się, że wszystkie warstwy są prawidłowo zorganizowane. Będzie można łatwo zastąpić obraz. Wystarczy dodać swoje własne zdjęcie na element zastępczy obrazu. Zmiana kolorów i efektów w zaledwie kilku kliknięć. To jest tak łatwe, jak ciasto, trzeba tylko Adobe Photoshop.</p> <p><strong>Jest nasz Boże Narodzenie suwak PSD szablon:</strong></p> <ul><li dir="ltr"> pełni warstwowe.</li> <li dir="ltr"> łatwe edytowanie.</li> <li dir="ltr"> zoptymalizowany.</li> <li dir="ltr"> odpowiednio o nazwie i pogrupowane.</li> </ul><p><img class="alignnone size-full wp-image-5261" title="Christmas Slider PSD Template Preview" src="http://static.freepsdfiles.net/uploads/2012/12/Christmas_Slider_PSD_Template_Preview.jpg" alt="Christmas Slider PSD Template Preview" width="594" height="511"/></p> <div id="attachment_5262" style="width: 604px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-5262" title="Fully Layered Christmas Slider PSD Template" src="http://static.freepsdfiles.net/uploads/2012/12/Fully_Layered_Christmas_Slider_PSD_Template.jpg" alt="Fully Layered Christmas Slider PSD Template" width="594" height="398"/><p class="wp-caption-text">Fully Layered Christmas Slider PSD Template</p></div> <p><strong>Resolution: </strong>1064x1064px<br/><strong>File Format:</strong> PSD<br/><strong>File Size:</strong> 0.515 MB <br/> <strong>czcionki:</strong> <a title="Ballpark Free Font" href="http://www.dafont.com/ballpark-weiner.font" target="_blank"> Ballpark</a> <br/> <strong>Autor:</strong> Darmowe pliki PSD</p> <p><strong>pamiętać, że jeśli chcesz rozpowszechniać informacje o naszych freebie, trzeba link do tego postu. Nie wolno linki do stron lub pobrania archiwum.</strong> </p>
Christmas Slider PSD Template
Christmas slider template designed with creativity in mind. Download our christmas slider and use the PSD for your next design project. Christmas slider template featuring lots of snow at the top, gifts at the bottom and buttons for next and prev. We have designed a creative slider template that will surely make your website stand out from the crowd. We assure you that your clients, friends and family will love it! Nowadays, sliders play an important role in every website template. Designers use slider templates to present featured content. Generally, we do agree that sliders are a good way to showcase your work. Almost any business and portfolio website uses slider templates. And when winter comes, these sliders need to change a bit. We have designed a snowy slider that will save you time and money. Feel free to use it on your website template, no matter if it is personal or business site. Sliders are usually loaded with jQuery effects which make the transition between images and text really smooth. We strongly suggest you to give jQuery a try. That’s a great way to animate your slider and present your work attractively. So, grab our slider PSD and think of adding some cool JavaScript effects. We made sure that all layers are properly organized. You will be able to replace the image easily. Just add your own photo to the image placeholder. Change colors and effects in just a few clicks. It’s as easy as pie, you just need Adobe Photoshop. Our christmas slider PSD template is: Fully layered. Easy to edit. Optimized. Properly named and grouped. Fully Layered Christmas Slider PSD Template Resolution: 1064x1064pxFile Format: PSDFile Size: 0.515 MBFont: BallparkAuthor: Free PSD Files Note that if you want to spread the word about our freebie, you need to link back to this post. Links to download page or download archive are not allowed.
Powiązane obrazy z iStock | Zapisz teraz arrow-right