Polityka prywatności

Polityka prywatności Freeimages.com

Kiedy użytkownicy odwiedzają, poruszają się i korzystają z naszej strony internetowej https://www.freeimages.com (zwanej dalej "stroną internetową", "witryną", "naszą stroną"), zbierane są pewne podstawowe informacje

W niniejszej Polityce Prywatności możesz dowiedzieć się więcej o danych, które zbieramy, co z nimi robimy i jak działają nasze procedury obsługi

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie Strony internetowej i nie ma zastosowania do stron internetowych lub usług, które zawierają odnośniki do innej informacji o prywatności. W razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz się z nami skontaktować. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie i z wyjątkiem sytuacji ujawnionych w niniejszej polityce prywatności, nigdy nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Twoich informacji. Korzystając z Witryny, rozumiesz i zgadzasz się na warunki tej polityki, a także wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich informacji, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności teraz i po wprowadzeniu przez nas zmian. Termin "Przetwarzanie" obejmuje, ale nie jest ograniczony do zbierania, przechowywania, usuwania, wykorzystywania, łączenia i ujawniania danych osobowych.

Freeimages.com jest obsługiwany przez Vexels Inc. S.A., z siedzibą pod adresem Almirante Harwood 6169, Montevideo, Urugwaj, kod pocztowy 11500 zwaną dalej "Vexels", "my", "nasz", "nas"), która działa jako administrator danych, jak również jako podmiot przetwarzający dane, w zależności od charakteru przetwarzania. Gromadzimy od poszczególnych użytkowników (zwanych dalej "Tobą" lub "Twoimi") pewne informacje za pośrednictwem strony internetowej https://www.freeimages.com. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony internetowej.

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy

Zbieramy pewne dane osobowe o odwiedzających i użytkownikach naszej strony.

Informacje, które możemy gromadzić obejmują jeden lub więcej z następujących elementów: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres IP, zdjęcie w awatarze, strona internetowa, zawód, działalność, adres, lokalizacja i zainteresowania biznesowe. W przypadku dokonywania zakupów możemy gromadzić informacje podatkowe, identyfikator transakcji, nazwę firmy i adres.

Możemy zbierać inne rodzaje informacji, takie jak preferencje i opinie z zapytań do pomocy technicznej, wiadomości e-mail i czatów na żywo.

Nigdy nie będą od Państwa wymagane informacje o szczególnym charakterze osobistym lub "specjalnej kategorii" (np. pochodzenie etniczne lub rasowe, przynależność religijna lub filozoficzna, orientacja seksualna, informacje o stanie zdrowia, stan cywilny itp.)

Kiedy zbieramy dane osobowe

 1. Wykorzystujemy Dane Osobowe zebrane od Państwa w następujących celach: (1) aby umożliwić Państwu zalogowanie się na Stronie; (2) wysyłanie aktualizacji warunków, produktów i promocji; (3) w celu poprawy jakości naszych usług i zapewnienia lepszych doświadczeń klienta oraz (4) aby skontaktować się z Państwem w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony.
 2. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie informacji do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

Niektóre informacje podawane przez Ciebie są niezbędne do korzystania z Witryny, w tym podczas zakładania konta lub przesyłania treści do Witryny. Do zarejestrowania się i zalogowania potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Dodatkowo, bardziej szczegółowe informacje, takie jak lokalizacja, zainteresowania, aktywność, mogą być wykorzystane do spersonalizowania Twoich doświadczeń na Stronie.

Poinformujemy Cię, gdy będziemy potrzebować Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przeciwnym razie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby spełnić nasze uzasadnione interesy biznesowe (w tym utrzymywanie kontaktu z posiadaczami kont, dostarczanie aktualizacji i informacji o Freeimages.com oraz prowadzenie badań i analiz rynku) lub gdy będzie to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego. Ponadto możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zawrzeć z Tobą umowę lub wykonać nasze zobowiązania wynikające z istniejącej umowy z Tobą.

Gdzie przetwarzane są informacje i udostępnianie Twoich danych osobowych

Nasza siedziba znajduje się w Urugwaju, a większość przetwarzanych przez nas danych jest przetwarzana w naszym kraju i udostępniana oraz przechowywana na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Aby zapewnić Ci pewne usługi, w tym niektóre usługi stron trzecich (newsletter, czat na żywo, płatności), możemy udostępniać Twoje dane za granicą. Przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do innych krajów, z których niektóre zostały uznane przez Komisję Europejską za nieposiadające odpowiedniego poziomu ochrony danych. Gdy to robimy, wykorzystujemy różne mechanizmy prawne, w tym umowy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, aby pomóc w zapewnieniu Twoich praw i ochrony. Aby dowiedzieć się więcej o decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, prosimy odwiedzić stronę: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. W celu ochrony naszych użytkowników, gdy przekazujemy dane za granicę, dbamy o to, aby w miarę możliwości współpracować z dostawcami usług, którzy naszym zdaniem utrzymują akceptowalny standard zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych - powszechnie obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), w tym zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi, które można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN, które mogą być okresowo aktualizowane.

Jak wspomniano, pełnimy również rolę podmiotu przetwarzającego dane, czasami na polecenie naszego partnera biznesowego Getty Images. Będziemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom stowarzyszonym Getty Images z siedzibą w USA: (a) Getty Images (US), Inc. oraz (b) Getty Images (Seattle), Inc.

Możemy również ujawnić zbiorcze informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby. Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności naszym partnerom biznesowym, podmiotom stowarzyszonym, wykonawcom, dystrybutorom, dostawcom usług i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania tej działalności; nabywcy lub następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów; w celu realizacji celu, dla którego podałeś dane osobowe; w każdym innym celu, gdy wyrazisz zgodę na takie ujawnienie w momencie podawania informacji.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, aby spełnić wszelkie nakazy sądowe, prawo lub procesy prawne, w tym odpowiedzieć na wszelkie żądania rządowe lub regulacyjne, aby wyegzekwować nasze warunki użytkowania i inne umowy, a także jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Freeimages.com, jego klientów lub innych.

Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem najściślejszej poufności i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane przez obowiązujące przepisy. Środki te będą odpowiednie do szkód, jakie mogą wyniknąć z nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania, przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży danych osobowych oraz z uwzględnieniem charakteru danych osobowych, które mają być chronione.
 2. Pracujemy w oparciu o szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi, aby chronić Twoje dane w trakcie tranzytu. Jest to powszechnie określane jako technologia transport layer security ("TLS") lub secure socket layer ("SSL").

Ciasteczka

 1. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas plików cookies na Twoim urządzeniu.
 2. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do witryny, z której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie lub do innej witryny, która rozpoznaje ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika.
 3. Pliki cookie pełnią różne funkcje, takie jak umożliwienie sprawnej nawigacji między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika, poprawa komfortu użytkowania oraz zapewnienie, że reklamy, które użytkownik widzi w sieci, są bardziej odpowiednie dla niego i jego zainteresowań.
 4. Używamy plików cookie, aby pomóc Ci sprawnie poruszać się po Stronie i wykonywać pewne funkcje. Na przykład, pliki cookie pozwalają nam zapamiętać dane logowania użytkownika, aby zaoszczędzić mu konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła za każdym razem, gdy nas odwiedza lub przechodzi ze strony na stronę.
 5. Jeśli nie chcesz plików cookie, Twoja przeglądarka internetowa posiada ustawienia, które pozwalają Ci kontrolować sposób przeglądania stron internetowych. Obejmują one ustawienia umożliwiające zarządzanie plikami cookie. Sprawdź informacje w pomocy swojej przeglądarki.

Dostęp do swoich danych osobowych

 1. Jeśli chcesz uzyskać dostęp lub zmodyfikować swoje dane osobowe przechowywane na naszych serwerach, możesz to zrobić w swoim profilu po zalogowaniu się na naszej stronie. Jeśli chcesz trwale usunąć swoje konto i wszystkie swoje informacje, prosimy o kontakt z nami na adres podany w sekcji kontaktów poniżej niniejszych Zasad.
 2. Możesz poprosić o kontakt z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy naszej strony, który tworzy raport ze wszystkimi przechowywanymi danymi osobowymi powiązanymi z Twoim kontem, więc wiemy, kto się z nami kontaktuje.

Źródła stron trzecich

Korzystamy z usług stron trzecich, w tym czatu na żywo (Intercom), newslettera e-mailowego (Mailjet, MailerLite, Mailchimp). Podczas korzystania z Witryny możemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby strona trzecia mogła świadczyć określoną usługę. Ci dostawcy usług są przez nas starannie wybierani i działają zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

MIESZKAŃCY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EEA)

Jeśli zamieszkujesz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obowiązują Cię następujące postanowienia:
 1. Dostęp - Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących informacji dotyczących ich wykorzystania przez nas: (i) cel wykorzystania, (ii) kategorie wykorzystanych danych osobowych oraz (iii) podmioty, którym ujawniliśmy dane osobowe.
 2. Korekta - Możesz zażądać, abyśmy poprawili wszelkie niedokładne dane osobowe, które posiadamy.
 3. Prawo do bycia zapomnianym - Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.
 4. Wycofanie zgody - Jeśli nasza zdolność do wykorzystania danych osobowych zależy od udzielonej przez użytkownika zgody, użytkownik może ją wycofać.
 5. Ograniczenie - Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli lub zawiesili wykorzystanie jego danych osobowych.
 6. Sprzeciw - Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas jego danych osobowych w celu wykonania usług, o które nie prosił.
 7. Kopie i możliwość przenoszenia - Mogą Państwo zażądać kopii swoich danych osobowych, które posiadamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mogą Państwo zażądać przekazania ich innemu administratorowi.
 8. Skarga - Możesz złożyć skargę do organu nadzorującego w Twoim kraju.

Aby złożyć takie wnioski, skontaktuj się z nami pod adresem hello@freeimages.com. Gdy przetwarzamy dane w imieniu innej strony, która jest "administratorem danych", należy skierować swoje żądanie do tej strony. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, ale zachęcamy, aby najpierw skontaktować się z nami z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami. Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach, na przykład gdy nasze prawo do przetwarzania danych osobowych może być niezbędne do korzystania z prawa do wolności słowa (np. gromadzenia wiadomości); lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i przetwarzanie danych osobowych o tobie podlega California Consumer Privacy Act ("CCPA"), masz pewne prawa w odniesieniu do tych informacji. W szczególności, masz prawo zażądać od firm dostarczenia Ci następujących informacji:

 1. Kategorie i konkretne fragmenty danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
 2. Kategorie źródeł, z których zbieramy dane osobowe.
 3. Cele zbierania, wykorzystywania lub sprzedaży danych osobowych.
 4. Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.
 5. W przypadku firm, które ujawniają dane osobowe w celu biznesowym, kategorie danych osobowych ujawnionych o Tobie w celu biznesowym.
 6. W przypadku firm sprzedających dane osobowe, kategorie danych osobowych sprzedanych na temat użytkownika oraz kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, według kategorii lub kategorii danych osobowych dla każdej strony trzeciej, której dane osobowe zostały sprzedane.

Aby złożyć takie wnioski, należy skontaktować się z nami pod adresem hello@freeimages.com. Należy zauważyć, że w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podaliśmy informacje opisane w punktach (2)-(5). W odniesieniu do (6) należy zauważyć, że nie sprzedajemy danych osobowych w rozumieniu ustawy CCPA.

Masz również prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach, z zastrzeżeniem szeregu wyjątków. Wreszcie, masz prawo nie być dyskryminowanym za korzystanie z praw określonych w CCPA.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, publikując jej nową wersję na Stronie. Nowa wersja zacznie obowiązywać od dnia jej zamieszczenia.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez nasze wymagania prawne, księgowe i/lub sprawozdawcze

Links

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, których nie kontrolujemy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności osób trzecich ani za treści zamieszczone na takich stronach. W przypadku kliknięcia na jeden z takich linków, prosimy o zrozumienie, że opuszczają Państwo Stronę i że wszelkie informacje, które Państwo podadzą nie będą objęte niniejszą Polityką Prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności danej witryny.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, zawsze możesz skontaktować się z nami na:

 1. email: hello@freeimages.com
 2. formularz kontaktowy w naszej Witrynie
 3. zadzwoń do nas: +1 650 4526034
 4. lub możesz wysłać nam wiadomość na adres Almirante Harwood 6169, Montevideo Uruguay kod pocztowy 11500

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zmieniona w maju 2022 roku.