Opis:
Że. Wszystkie prawa należą do PeHaa. Można użyć lody - Darmowy Photoshop i Illustrator wzory do użytku osobistego. Upewnij się, że czytałeś licencji tej grafiki wektorowej, przed użyciem go w projektach komercyjnych

Dodatkowe informacje