Gratis Exp - på bussen-stockfoto

nickobec
nickobec @nickobec

Description: en annan exrimental sköt på bussen. Vissa människor får av, medan andra inte går. Lång exponering, överexponerad

Related images from iStock Save 15% now