Gratis världen guld 2-stockfoto

cassoarte
cassoarte @cassoarte

Description: Världen representerade i tråd och guld. Klassisk bild som används för repesentar internationella affärer, internet, etc. Bearbetas i tredimensionella program