Integritetspolicy

Integritetspolicy för Freeimages.com

När användare besöker, navigerar och använder vår webbplats https://www.freeimages.com (nedan kallad “Webbplatsen”, “Sidan”, “Vår sida”), samlas viss grundläggande information in.

I denna integritetspolicy kan du lära dig mer om vilka data vi samlar in, vad vi gör med dem och hur våra hanteringsförfaranden fungerar.

Denna policy gäller endast för webbplatsen och gäller inte för webbplatser eller tjänster som länkar till en annan sekretesspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor. Vi tar din integritet på stort allvar och förutom det som avslöjas i denna integritetspolicy kommer vi aldrig att dela eller sälja din information. Genom att använda webbplatsen förstår och samtycker du till villkoren i denna policy, och du samtycker till att vi behandlar din information enligt denna integritetspolicy nu och i framtiden. Termen “behandling” inkluderar, men är inte begränsad till, insamling, lagring, radering, användning, kombinering och avslöjande av personlig information.

Freeimages.com drivs av Vexels Inc. S.A., med affärskontor på Almirante Harwood 6169, Montevideo, Uruguay, postnummer 11500, i fortsättningen benämnt “Vexels”, “vi”, “vår” eller “oss”), som agerar som dataskyddsansvarig och dataskyddsbiträde, beroende på typen av behandling. Vi samlar in viss information från den enskilde användaren (i fortsättningen benämnd “du” eller “din”) genom webbplatsen https://www.freeimages.com. Denna integritetspolicy gäller endast och uteslutande för webbplatsen.

Vilken typ av personlig information samlar vi in

Vi samlar in viss personlig information om besökare och användare av vår webbplats.

Informationen vi kan samla in inkluderar en eller flera av följande: e-postadress, namn, användarnamn, IP-adress, avatarfoto, webbplats, yrke, aktivitet, adress, plats och affärsintressen. Om du gör köp kan vi samla in skatteinformation, transaktions-ID, företagsnamn och adress.

Vi kan också samla in andra typer av information, som preferenser och feedback från dina supportförfrågningar, e-postmeddelanden och livechattar.

Ingen information av en särskilt personlig natur eller “särskild kategori” kommer någonsin att begäras från dig (t.ex. etniskt eller rasistiskt ursprung, religiösa eller filosofiska tillhörigheter, sexuell läggning, hälsouppgifter, civilstånd, etc.).

När samlar vi in personlig information

 1. Vi använder den personliga information som samlas in från dig för följande ändamål: (1) För att möjliggöra att du loggar in på webbplatsen; (2) skicka uppdateringar av villkor, produkter och kampanjer; (3) för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och ge en bättre kundupplevelse, och (4) kontakta dig angående din användning av webbplatsen.
 2. Vi använder inte den information du lämnar för att fatta automatiserade beslut.

Varför behöver vi din personliga information

Viss information som du lämnar är nödvändig för att använda webbplatsen, inklusive när du skapar ett konto eller när du laddar upp innehåll på webbplatsen. För att registrera dig och logga in behöver vi din e-postadress. Dessutom kan mer specifik information som din plats, intressen, aktivitet med mera användas för att anpassa din upplevelse på webbplatsen.

Vi kommer att informera dig när vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Annars kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillgodose våra legitima affärsintressen (inklusive att upprätthålla kontakt med kontohavare, tillhandahålla uppdateringar och information om Freeimages.com, samt genomföra marknadsundersökningar och analys) eller när det krävs för att uppfylla en laglig förpliktelse. Dessutom kan vi också behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig eller utföra våra åtaganden enligt ett befintligt avtal med dig.

Var informationen behandlas och delning av din personliga information

Vi är baserade i Uruguay och de flesta av de data vi behandlar hanteras i vårt land och delas med och lagras inom Europeiska unionen, USA och Kanada. För att kunna erbjuda vissa tjänster, inklusive vissa tjänster från tredje part (nyhetsbrev, live-chatt, betalningar), kan vi dela din information över gränserna. Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till andra länder, varav vissa av Europeiska kommissionen har bedömts sakna adekvat skyddsnivå för data. När vi gör detta använder vi olika juridiska mekanismer, inklusive avtal enligt tillämplig lag, för att hjälpa till att säkerställa dina rättigheter och skydd. För att lära dig mer om Europeiska kommissionens beslut om adekvat skydd för personuppgifter, besök gärna: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. För att skydda våra användare vid överföring av data över gränserna försöker vi samarbeta med tjänsteleverantörer som vi anser upprätthåller en godtagbar standard för dataskydd i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), inklusive standardavtalsklausuler som finns tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN, vilket kan uppdateras med tiden.

Som tidigare nämnts agerar vi också som dataprocessorer, ibland under instruktioner från vår affärspartner Getty Images. Vi kommer att dela dina data med följande Getty Images-dotterbolag i USA: (a) Getty Images (US), Inc.; och (b) Getty Images (Seattle), Inc.

Vi kan även lämna ut aggregerad information om våra användare och information som inte identifierar någon individ. Vi kan lämna ut personlig information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy till våra affärspartners, dotterbolag, entreprenörer, distributörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet. Vi kan också lämna ut sådan information till en köpare eller efterträdare vid en sammanslagning, försäljning, omstrukturering, upplösning eller annan överföring av någon del eller hela vår verksamhet. Vi kan även lämna ut informationen för att uppfylla det syfte för vilket du lämnade ut den personliga informationen, eller för andra ändamål där du samtycker till sådan utlämning vid tidpunkten för informationens lämnande.

Vi kan också lämna ut din personliga information för att uppfylla en domstolsorder, lag eller rättsligt förfarande, inklusive att svara på någon myndighets- eller regleringsbegäran, för att genomdriva våra användarvillkor och andra avtal, och om vi anser att utlämning är nödvändig eller lämplig för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för FreeImages.com, dess kunder eller andra.

Säkerhet

 1. Vi behandlar all personlig information med sträng konfidentialitet och använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt gällande regleringar. Dessa åtgärder kommer att vara lämpliga med hänsyn till den skada som kan uppstå vid obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse, skada eller stöld av personlig information, med beaktande av den natur av personlig information som ska skyddas.
 2. Vi arbetar med kryptering av branschstandard för att skydda dina data under överföring. Detta kallas vanligtvis transportlagersäkerhet (TLS) eller säker socketlager (SSL)-teknologi.

Cookies

 1. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi kan placera cookies på din enhet.
 2. Cookies i allmänhet är textfiler som innehåller små mängder information och som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök eller till en annan webbplats som känner igen cookien. Cookies är användbara eftersom de gör det möjligt för en webbplats att känna igen en användares enhet.
 3. Cookies har olika funktioner, till exempel att möjliggöra effektiv navigering mellan sidor, komma ihåg dina inställningar, förbättra användarupplevelsen och se till att de annonser du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen.
 4. Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera på webbplatsen effektivt och utföra vissa funktioner. Till exempel gör cookies att vi kan komma ihåg dina inloggningsuppgifter för att spara dig från att behöva skriva in ditt användarnamn och lösenord varje gång du besöker oss eller går från sida till sida.
 5. Om du inte vill använda cookies har din webbläsare inställningar som gör att du kan kontrollera hur du surfar på webbplatser. Det inkluderar inställningar för att hantera dina cookies. Kontrollera din webbläsares hjälpinformation för att få mer information.

Tillgång till din personliga information

 1. Om du vill få tillgång till eller ändra din personliga information som lagras på våra servrar kan du göra det i din profil efter att du har loggat in på vår webbplats. Om du vill permanent ta bort ditt konto och all din information, vänligen kontakta oss på adressen som anges i avsnittet Kontakter nedanför dessa policys.
 2. Du kan begära att kontakta oss via e-post eller vårt kontaktformulär på webbplatsen, vilket genererar en rapport med all lagrad personlig information som är kopplad till ditt konto, så att vi vet vem som kontaktar oss.

Tredjepartskällor

Vi använder tredjepartstjänster, inklusive live-chatt (Intercom), e-postnyhetsbrev (Mailjet, MailerLite, Mailchimp). När du använder webbplatsen kan vi överföra din personliga information endast i den utsträckning som är nödvändig för att tredjeparten ska kunna tillhandahålla en specifik tjänst. Dessa tjänsteleverantörer väljs noggrant ut av oss, och de följer relevanta dataskyddslagar.

BOENDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller följande bestämmelser för dig:
 1. Åtkomst - Du kan begära åtkomst till din personliga information och följande information om vår användning av den: (i) ändamålet med användningen, (ii) kategorier av personlig information som används, och (iii) till vem vi har lämnat ut din personliga information.
 2. Korrigering - Du kan begära att vi rättar till eventuell felaktig personlig information som vi har.
 3. Rätten att bli bortglömd - Du kan begära att vi raderar din personliga information när vi inte längre behöver den eller är lagligt skyldiga att behålla sådana data.
 4. Återkalla samtycke - Om vår möjlighet att använda din personliga information beror på samtycke du har gett, kan du återkalla ett sådant samtycke.
 5. Begränsning - Du kan begära att vi begränsar eller avbryter användningen av din personliga information.
 6. Invändning - Du kan invända mot vår användning av din personliga information för att utföra tjänster som du inte har begärt.
 7. Kopior och portabilitet - Du kan begära kopior av din personliga information som vi har i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbar format, och du kan begära att dessa överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 8. Klagomål - Du kan lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land.

För att göra sådana begäranden, kontakta oss på hello@freeimages.com. När vi behandlar data på uppdrag av en annan part som är “dataskyddsansvarig” bör du rikta ditt begäran till den parten. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, men vi uppmanar dig att först kontakta oss med eventuella frågor eller farhågor. Observera att de rättigheter som anges ovan kanske inte gäller i vissa fall, till exempel där vår rätt att behandla dina personuppgifter kan vara nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet (t.ex. nyhetsinsamling); eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Dina rättigheter enligt Kaliforniens integritetslag

Om du är bosatt i Kalifornien och behandlingen av personuppgifter om dig omfattas av Kaliforniens konsumentsekretesslag (“CCPA”), har du vissa rättigheter avseende sådan information. I synnerhet har du rätt att begära att företag tillhandahåller följande information:

 1. De kategorier och specifika delar av personlig information som vi har samlat in om dig.
 2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in personlig information.
 3. Syftena med att samla in, använda eller sälja personlig information.
 4. Kategorierna av tredje parter med vilka vi delar personlig information.
 5. För företag som lämnar ut personlig information för affärsändamål, de kategorier av personlig information som lämnas ut om dig för affärsändamål.
 6. För företag som säljer personlig information, de kategorier av personlig information som har sålts om dig och de kategorier av tredje parter till vilka personlig information har sålts, per kategori eller kategorier av personlig information för varje tredje part till vilken personlig information har sålts.

Om du vill göra sådana förfrågningar kan du kontakta oss på hello@freeimages.com. Observera att vi har tillhandahållit den information som beskrivs i (2)-(5) i denna integritetspolicy. När det gäller (6), observera att vi inte säljer personlig information enligt definitionen i CCPA.

Du har också rätt att begära att vi raderar personlig information under vissa omständigheter, med undantag av ett antal undantag. Slutligen har du rätt att inte diskrimineras för att utöva de rättigheter som anges i CCPA.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst genom att publicera en ny version på webbplatsen. Den nya versionen träder i kraft på det datum den publiceras.

Förvaring av din personliga information

Vi kommer att behålla din personliga information under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena som beskrivs i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringstid krävs enligt våra lagliga, redovisnings- och/eller rapporteringskrav.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte kontrollerar. Vi kan inte hållas ansvariga för tredjeparters integritetspraxis eller innehållet på sådana webbplatser. Om du klickar på en sådan länk, förstå att du lämnar webbplatsen och att eventuell information du lämnar inte omfattas av denna integritetspolicy. Vänligen läs den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar någon information.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller hur din personliga information hanteras kan du alltid kontakta oss på:

 1. E-post: hello@freeimages.com
 2. kontaktformulär på vår webbplats
 3. ringa oss: +1 650 4526034
 4. eller så kan du skicka brev till oss på Almirante Harwood 6169, Montevideo Uruguay postnummer 11500

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i maj 2022.