Sekretesspolicy

Integritetspolicy för Freeimages.com

När användare besöker, navigerar och använder vår webbplats https://www.freeimages.com (nedan kallad "webbplatsen", "webbplatsen", "vår webbplats") samlas viss grundläggande information in

I den här sekretesspolicyn kan du läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in, vad vi gör med dem och hur våra hanteringsrutiner fungerar

Denna policy gäller endast för webbplatsen och inte för webbplatser eller tjänster som länkar till ett annat sekretessmeddelande. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor. Vi tar din integritet på stort allvar och förutom vad som anges i denna integritetspolicy kommer vi aldrig att dela eller sälja din information. Genom att använda webbplatsen förstår och godkänner du villkoren i denna policy, och du samtycker till vår behandling av din information enligt vad som anges i denna sekretesspolicy nu och i den form vi ändrar den. Termen "behandling" omfattar, men är inte begränsad till, insamling, lagring, radering, användning, kombination och utlämnande av personlig information.

Freeimages.com drivs av Vexels Inc. S.A., med kontor på Almirante Harwood 6169, Montevideo, Uruguay, postnummer 11500 (nedan kallat "Vexels", "vi", "vår", "oss"), som agerar som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, beroende på behandlingens karaktär. Vi samlar in viss information från den enskilda användaren (nedan kallad "du" eller "din") via webbplatsen https://www.freeimages.com. Denna integritetspolicy gäller endast och uteslutande för webbplatsen.

Vilken typ av personlig information vi samlar in

Vi samlar in viss personlig information om besökare och användare av vår webbplats.

Den information som vi kan samla in omfattar en eller flera av följande: e-postadress, namn, användarnamn, IP-adress, avatarfoto, webbplats, yrke, aktivitet, adress, plats och affärsintressen. Om du gör inköp kan vi samla in skatteinformation, transaktions-ID, företagsnamn och adress.

Vi kan samla in andra typer av information, t.ex. preferenser och återkoppling från dina supportfrågor, e-postmeddelanden och livechattar.

Ingen information av särskild personlig karaktär eller "särskild kategori" kommer någonsin att begäras från dig (t.ex. etniskt ursprung eller ras, religiös eller filosofisk tillhörighet, sexuell läggning, hälsouppgifter, äktenskapsstatus osv.)

När vi samlar in personlig information

 1. Vi använder de personuppgifter som samlas in från dig för följande ändamål: (1) För att du ska kunna logga in på webbplatsen, (2) för att skicka uppdateringar om villkor, produkter och kampanjer, (3) för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och leverera en bättre kundupplevelse, och (4) för att kontakta dig i samband med din användning av webbplatsen.
 2. Vi använder inte den information som du lämnar för att fatta automatiska beslut.

Varför vi behöver dina personuppgifter

Vissa uppgifter som du lämnar är nödvändiga för att använda webbplatsen, bland annat när du skapar ett konto eller när du laddar upp innehåll till webbplatsen. För att registrera dig och logga in behöver vi din e-postadress. Dessutom kan mer specifik information som din plats, intressen, aktivitet med mera användas för att anpassa din upplevelse på webbplatsen.

Vi kommer att informera dig om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I annat fall kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillgodose våra legitima affärsintressen (inklusive att hålla kontakt med kontoinnehavare, tillhandahålla uppdateringar och information om Freeimages.com samt genomföra marknadsundersökningar och analyser) eller när det behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Dessutom kan vi också behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig eller för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett befintligt avtal med dig.

Var informationen behandlas och delning av din personliga information

Vi är baserade i Uruguay och de flesta uppgifter som vi behandlar hanteras i vårt land och delas med och lagras inom EU, USA och Kanada. För att ge dig vissa tjänster, inklusive vissa tjänster från tredje part (nyhetsbrev, livechatt, betalningar), kan vi dela din information över gränserna. Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till andra länder, varav vissa har fastställts av Europeiska kommissionen att de inte har en adekvat nivå av dataskydd. När vi gör det använder vi en mängd olika rättsliga mekanismer, inklusive avtal där det krävs enligt tillämplig lag, för att hjälpa till att säkerställa dina rättigheter och ditt skydd. För mer information om Europeiska kommissionens beslut om adekvat skydd av personuppgifter, besök https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. För att skydda våra användare, när vi överför uppgifter över gränserna, ser vi till att i möjligaste mån arbeta med tjänsteleverantörer som vi anser håller en godtagbar standard för efterlevnad av datasäkerhet - vanligen den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), inklusive i enlighet med de standardavtalsklausuler som finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN och som kan uppdateras från tid till annan.

Som nämnts spelar vi också rollen som personuppgiftsbiträde, ibland på uppdrag av vår affärspartner Getty Images. Vi kommer att dela dina uppgifter med följande amerikanska dotterbolag till Getty Images: a) Getty Images (US), Inc. och b) Getty Images (Seattle), Inc.

Vi kan också avslöja aggregerad information om våra användare och information som inte identifierar någon enskild person. Vi kan komma att avslöja personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger oss enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy till våra affärspartners, dotterbolag, entreprenörer, distributörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja denna verksamhet; till en köpare eller efterträdare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar; för att uppfylla det syfte för vilket du lämnade den personliga informationen; för något annat syfte när du samtycker till sådant avslöjande vid den tidpunkt då du lämnar informationen

Vi kan också avslöja din personliga information för att följa domstolsbeslut, lagar eller rättsliga processer, inklusive för att svara på begäran från myndigheter eller tillsynsmyndigheter, för att upprätthålla våra användarvillkor och andra avtal, och om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att avslöja information för att skydda Freeimages.coms, dess kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Säkerhet

 1. Vi behandlar all personlig information med största möjliga konfidentialitet och använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med gällande bestämmelser. Dessa åtgärder kommer att vara lämpliga i förhållande till den skada som kan uppstå till följd av otillåten eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse, skada eller stöld av personuppgifter och med hänsyn till arten av de personuppgifter som ska skyddas.
 2. Vi arbetar med kryptering enligt industristandard för att skydda dina uppgifter under överföringen. Detta kallas vanligen transportlagersäkerhet ("TLS") eller SSL-teknik ("Secure Socket Layer").

Cookies

 1. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi placerar cookies på din enhet.
 2. Cookies är i allmänhet textfiler med små mängder information som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen cookien. Cookies är användbara eftersom de gör det möjligt för en webbplats att känna igen en användares enhet.
 3. Cookies har olika funktioner, t.ex. att de gör det möjligt för dig att navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, att komma ihåg dina preferenser, att förbättra användarupplevelsen och att se till att annonser som du ser på nätet är mer relevanta för dig och dina intressen.
 4. Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt på webbplatsen och utföra vissa funktioner. Till exempel gör cookies det möjligt för oss att komma ihåg dina inloggningsuppgifter så att du slipper skriva in ditt användarnamn och lösenord varje gång du besöker oss eller går från sida till sida.
 5. Om du inte vill ha kakor har din webbläsare inställningar som gör att du kan kontrollera hur du surfar på webbplatser. Dessa inkluderar inställningar för att hantera dina cookies. Kontrollera din webbläsares hjälpinformation.

Tillgång till din personliga information

 1. Om du vill komma åt eller ändra dina personuppgifter som lagras på våra servrar kan du göra det i din profil när du har loggat in på vår webbplats. Om du vill radera ditt konto och all din information permanent kan du kontakta oss på den adress som anges i avsnittet om kontakter nedan i dessa policyer.
 2. Du kan kontakta oss via e-post eller via webbplatsens kontaktformulär, som bildar en rapport med all lagrad personlig information som är kopplad till ditt konto, så att vi vet vem som kontaktar oss.

Tredjepartskällor

Vi använder tjänster från tredje part, inklusive livechatt (Intercom), nyhetsbrev via e-post (Mailjet, MailerLite, Mailchimp). När du använder webbplatsen kan vi överföra dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att tredje part ska kunna tillhandahålla en specifik tjänst. Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda av oss, och de arbetar i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

INVÅNARE I DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET (EEA)

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller följande bestämmelser för dig:
 1. Tillgång - Du kan begära tillgång till dina personuppgifter och följande information om hur vi använder dem: (i) syftet med användningen, (ii) kategorier av personuppgifter som används och (iii) till vem vi har lämnat ut dina personuppgifter.
 2. Rättelse - Du kan begära att vi rättar felaktig personlig information som vi har.
 3. Rätt att bli bortglömd - Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver eller är juridiskt skyldiga att behålla dem.
 4. Återkalla samtycke - Om vår förmåga att använda dina personuppgifter är beroende av ditt samtycke kan du återkalla detta samtycke.
 5. Begränsning - Du kan begära att vi begränsar eller avbryter användningen av dina personuppgifter.
 6. Invändning - Du kan invända mot att vi använder dina personuppgifter för att utföra tjänster som du inte har begärt.
 7. Kopior och överförbarhet - Du kan begära kopior av dina personuppgifter som vi har i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du kan begära att dessa överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 8. Klagomål - Du kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land.

För att göra sådana förfrågningar, kontakta oss på hello@freeimages.com. När vi behandlar uppgifter på uppdrag av en annan part som är "personuppgiftsansvarig" bör du rikta din begäran till den parten. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, men vi uppmuntrar dig att först kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Observera att de rättigheter som anges ovan inte gäller i vissa fall, till exempel när vår rätt att behandla dina personuppgifter kan vara nödvändig för att utöva yttrandefriheten (t.ex. nyhetsinsamling) eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter till skydd av privatlivet i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien och behandlingen av personlig information om dig omfattas av California Consumer Privacy Act ("CCPA") har du vissa rättigheter när det gäller denna information. I synnerhet har du rätt att begära att företagen ger dig följande information:

 1. De kategorier och specifika delar av personlig information som vi har samlat in om dig.
 2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in personlig information.
 3. Syftet med att samla in, använda eller sälja personuppgifter.
 4. De kategorier av tredje parter som vi delar personlig information med.
 5. För företag som lämnar ut personuppgifter i affärssyfte, de kategorier av personuppgifter som lämnas ut om dig i affärssyfte.
 6. För företag som säljer personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som sålts om dig och de kategorier av tredje parter till vilka personuppgifterna sålts, per kategori eller kategorier av personuppgifter för varje tredje part till vilken personuppgifterna sålts.

Om du vill göra sådana förfrågningar kan du kontakta oss på hello@freeimages.com. Observera att vi har tillhandahållit den information som beskrivs i (2)-(5) i denna integritetspolicy. När det gäller (6), observera att vi inte säljer personlig information enligt definitionen i CCPA.

Du har också rätt att begära att vi raderar personuppgifter under vissa omständigheter, med ett antal undantag. Slutligen har du rätt att inte bli diskriminerad för att du utövar de rättigheter som anges i CCPA.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att lägga ut en ny version på webbplatsen. Den nya versionen kommer att träda i kraft den dag den publiceras.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs enligt våra juridiska, redovisnings- och/eller rapporteringskrav.

Links

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som vi inte kontrollerar. Vi kan inte hållas ansvariga för tredje parters sekretesspolicy eller för innehållet på sådana webbplatser. Om du klickar på en av dessa länkar, var medveten om att du lämnar webbplatsen och att den information du lämnar inte omfattas av denna sekretesspolicy. Läs den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar någon information.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller hur dina personuppgifter hanteras kan du alltid kontakta oss på följande adress:

 1. email: hello@freeimages.com
 2. kontaktformuläret på vår webbplats
 3. ringa oss: +1 650 4526034
 4. du kan också skicka oss till Almirante Harwood 6169, Montevideo Uruguay postnummer 11500

Denna sekretesspolicy har senast ändrats i maj 2022.