ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: November 2021

LÄS DETTA NOGGRANT. Genom att få tillgång till eller använda denna webbplats eller något innehåll, någon produkt, tjänst eller funktion som är tillgänglig via webbplatsen (sammantaget “webbplatsen", "oss", "vi" eller "vår"), bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor, ALLA VILLKOR, POLICYER OCH RIKTLINJER SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING, INKLUSIVE VÅR SEKRETESSPOLICY OCH VÅRT LICENSAVTAL, SAMT EVENTUELLA YTTERLIGARE VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR SOM PRESENTERAS I SAMBAND MED SPECIFIKT INNEHÅLL ELLER EN SPECIFIK PRODUKT, TJÄNST ELLER FUNKTION (KOLLEKTIVT KALLADE “VILLKOREN”). OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET.

Ägande av Webbplatsen och dess Innehåll

Webbplatsen ägs och drivs av freeimages.com ("Freeimages"). Allt innehåll som presenteras eller visas på Webbplatsen, inklusive text, grafik, data, design, sammanställning av fotografiska bilder och urvalet och arrangemanget av materialen ("innehåll") ssom vi tillhandahåller skyddas av upphovsrätt, varumärkeslagar, moraliska rättigheter och andra lagar som rör skyddet av immateriella rättigheter. Freeimages, dess dotterbolag och/eller dess licensgivare äger viss av Innehållet som finns på Webbplatsen och du får inte använda Innehållet om det inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor.

Allt Innehåll som är tillgängligt för nedladdning på Webbplatsen FÅR ANVÄNDAS GRATIS för personliga och/eller kommersiella ändamål, med undantag för eventuella begränsningar som anges i Villkoren, inklusive eventuella krav som meddelas dig vid nedladdningstillfället. Om inget annat anges behöver du inte det, men det skulle uppskattas om du tillade fotografen eller ägaren av Innehållet och Freeimages, som är lämpligt enligt licensavtalet.

Förbjudna användningar

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte göra något av följande:

 1. (a) ladda ner, kopiera eller vidarebefordra hela eller delar av Webbplatsen eller Innehållet utan att ha, eller i strid med, (om tillämpligt) ett skriftligt tillstånd eller avtal med oss;
 2. (b) använda någon form av datagrävning, robotar eller liknande metoder för datainsamling eller utvinning;
 3. (c) manipulera eller på annat sätt visa Webbplatsen eller Innehållet genom att använda inramning eller liknande navigeringsteknik;
 4. (d) registrera, prenumerera, avregistrera eller försöka göra något av detta för någon av Webplatsens produkter eller tjänster om du inte uttryckligen har fått behörighet från dem att göra det;
 5. (e) reverse engineering, ändra eller modifiera någon del av Webbplatsen eller Innehållet;
 6. (f) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen eller några systemresurser, tjänster eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via Webbplatsen;
 7. (g) sälja, licensiera, hyra ut eller på något sätt kommersialisera Webbplatsen eller Innehållet utan vårt specifika skriftliga tillstånd, eller när det gäller Innehållet, utan att först väsentligt eller betydelsefullt uppdatera, modifiera eller på annat sätt inkludera nya kreativa element i Innehållet, bortom enkla retuscher, storleksändringar eller andra minimala ändringar (t.ex. sälja oförändrade kopior av foton, videor eller annat innehåll), inklusive försäljning av Innehållet som tryck eller tryckt på fysiska varor;
 8. (h) Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte använda den eller innehållet för något olagligt ändamål eller i strid med några lagar eller föreskrifter.
 9. (i) kränka eller uppmuntra andra att kränka tredje parts rättigheter, inklusive intrång eller otillbörlig användning av immateriella rättigheter;
 10. (j) använda webbplatsen eller innehållet på något annat sätt än för dess avsedda syfte;
 11. (k) använda Webbplatsen för lagring, publicering och/eller överföring av “skräppost”, kedjebrev, oönskade massmejl osv., eller för något annat syfte (“spamming”);
 12. (l) skicka data eller lagra data på en Webbplats-dataenhet som på grund av sin natur (t.ex. virus), storlek eller reproduktion (t.ex. spamming) är avsedd att skada eller hota Webbplatsens existens eller drift och Webbplatsens datanätverk;
 13. 3- (m) samla in, lagra eller använda någon personlig information, inklusive medlemsnamn och profiler, om andra användare; och/eller
 14. (n) använda eller sammanställa något Innehåll från Webbplatsen för att skapa en liknande eller konkurrerande tjänst gentemot Webbplatsen eller bidra med Innehållet till en befintlig liknande eller konkurrerande tjänst.

Sådan obehörig användning kan även bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- och varumärkeslagar, integritets- och publiceringslagar samt tillämpliga kommunikationsbestämmelser och lagar. Du försäkrar och garanterar att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, de som rör internet, data, e-post, integritet och överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor.

Varumärken

Alla webbplatsens logotyper, samt alla andra namn på produkter eller tjänster, eller slogans som finns på webbplatsen, är varumärken som ägs av Freeimages, dess samarbetspartners, leverantörer och/eller licensgivare. Dessa varumärken får inte kopieras, imiteras eller användas, vare sig helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd eller tillstånd från det tillämpliga varumärkesinnehavaren. Du får inte använda metataggar eller annan “dold text” som inkluderar namnet “Freeimages” eller något annat namn, varumärke eller produktnamn för Freeimages eller webbplatsen utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Dessutom är den övergripande visuella utformningen och upplevelsen av webbplatsen, inklusive alla sidhuvuden, anpassade grafik, knappikoner och skript, skyddade som tjänstemärken, varumärken och/eller varumärkesdräkt för Freeimages, dess samarbetspartners, leverantörer och/eller licensgivare, och får inte kopieras, imiteras eller användas, vare sig helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Eventuell hänvisning till produkter, tjänster, processer eller annan information genom varumärkesnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör inte eller innebär godkännande, sponsring eller rekommendation från oss.

Länkar

Du får inte använda webbplatsen eller några logotyper eller andra grafiska element som finns på webbplatsen för att länka till webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd. Dessutom får du inte rama in någon Freeimages-logotyp eller annan proprietär information utan vårt skriftliga samtycke.

Vi tar inget ansvar för kvaliteten, innehållet, naturen eller tillförlitligheten hos tredjepartswebbplatser som du kan komma åt från webbplatsen eller webbplatser som länkar till webbplatsen. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras innehåll och vi ansvarar inte för vad som finns på dessa länkade webbplatser eller någon länk som finns på en länkad webbplats, inte heller för några recensioner, ändringar eller uppdateringar på dessa webbplatser. Vi tillhandahåller länkar endast som en bekvämlighet, och genom att göra det säger vi inte att det finns något samarbete, godkännande eller antagande från vår sida av någon webbplats eller information på dem. När du lämnar webbplatsen gäller inte våra villkor och policyer längre tills du återvänder.

Policy för upphovsrättsintrång

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (17 U.S.C. §512, ändrad) och andra tillämpliga lagar, har vi antagit en policy om att avsluta kontoinnehavare som kränker immateriella rättigheter för webbplatsen eller någon tredje part, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande.

Om du anser att något på webbplatsen kränker ditt ägande eller din kontroll över upphovsrätten, kan du lämna in en anmälan till vår utsedda representant:

 1. Upphovsrättsagent
 2. FREEIMAGES.COM
 3. Almirante Harwood 6169
 4. Montevideo, Uruguay
 5. E-mail: hello@freeimages.com

Integritetspolicy

Vi är engagerade i att skydda din integritet. Vänligen ta en titt på vår integritetspolicy här ("Integritetspolicyn"). Integritetspolicyn är införlivad genom hänvisning i dessa villkor.

Licensavtal

Allt innehåll på webbplatsen kan laddas ner kostnadsfritt för användning i enlighet med, och underkastat sig, licensavtalet som finns här och som införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Observera att licensen som tilldelas dig inte inkluderar rätten att använda:

 1. Varumärken, logotyper eller varunamn som förekommer i innehållet.
 2. Personers bilder om de är igenkännbara i innehållet; eller
 3. Konstverk eller författarskap som förekommer i innehållet.

Du kan behöva tillstånd eller samtycke från en tredje part (t.ex. ägaren av ett varumärke, identifierbar person eller upphovs-/rättighetsinnehavare av ett upphovsrättsligt skyddat verk som visas i innehållet), beroende på hur du vill använda innehållet.

Registreringsuppgifter och kontosäkerhet

Du har möjlighet att skapa ett användarkonto på webbplatsen för att kunna använda de olika funktionerna som vi erbjuder. Öppnandet av ett användarkonto kan endast ske med samtycke till dessa villkor.

När du använder webbplatsen godkänner du att: (a) lämna korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt de registreringsformulär som finns på webbplatsen ("Registreringsuppgifter"); (b) uppdatera Registreringsuppgifterna och annan information du tillhandahåller oss så snart som möjligt för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga; (c) skydda säkerheten för ditt lösenord och din identifiering; (d) omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller annan säkerhetsintrång; (e) acceptera ansvar för alla aktiviteter som utförs under ditt konto, inklusive men inte begränsat till alla tillämpliga skatter och eventuella tillämpliga avgifter från tredje part (inklusive men inte begränsat till kreditkortsavgifter, valutaväxlingsavgifter och gränsöverskridande avgifter); och (f) acceptera alla risker för obehörig åtkomst till Registreringsuppgifterna och annan information du tillhandahåller oss.

Uppladdning av innehåll

Du har möjlighet att ladda upp ditt eget innehåll till webbplatsen, och vi kommer att granska dessa uppladdningar för att se om de är lämpliga för distribution.

När du laddar upp innehåll på webbplatsen ger du oss och våra samarbetspartners en icke-exklusiv, avgiftsfri, evig, oåterkallelig och fullständigt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa bearbetade verk från, distribuera, utföra, visa, lagra, arkivera och på andra sätt använda sådant innehåll över hela världen i alla medier. Du ger oss och våra samarbetspartners och underlicensinnehavare rätten att använda det namn du skickar in i samband med sådant innehåll, om vi väljer det.

Du ger oss tillstånd att agera som din icke-exklusiva representant som licensierar ditt innehåll GRATIS till tredje parter. Vi kommer inte att licensiera ditt innehåll för användningar som är förtal, pornografiska eller på annat sätt olagliga. Vi kommer inte att sälja ditt innehåll under några omständigheter och inte distribuera dem utanför webbplatsen.

Du erkänner att du under inga omständigheter kan kräva pengar eller någon annan ersättning från oss eller de som använder ditt innehåll för användning av sådant innehåll. Du erkänner också att ditt innehåll kan användas i marknadsföringssyfte för webbplatsen eller din gallerisida på webbplatsen.

Dessutom erkänner du att vi inte tillåter uppladdning av innehåll som kränker något upphovsrätt, äganderätt, varumärke eller någon annan tillämplig rättighet.

Du är ensamt ansvarig för det innehåll du laddar upp. Genom att ladda upp innehåll intygar du och garanterar att du äger alla äganderätter eller är den auktoriserade representanten för tillämpliga upphovsrättsinnehavare av sådant innehåll, inklusive upphovsrätten till innehållet, och har fullmakt att bevilja de rättigheter som avses i dessa villkor. Du intygar och garanterar att det innehåll du postar, laddar upp, överför, distribuerar, lagrar, skapar eller på annat sätt publicerar genom webbplatsen: (a) är inte olagligt, förtal, kränkande, obscen, pornografiskt, skadligt för minderåriga, anstötligt, vulgärt, förföljande, hotfullt, integritetskränkande eller kränkande för offentliga rättigheter, kränkande, inflammatoriskt, bedrägligt eller på annat sätt anstötligt; skulle utgöra, främja eller ge instruktioner för ett brott, kränka rättigheterna för någon part eller på annat sätt skapa ansvar eller kränka någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, utan begränsning, regler från den amerikanska Securities and Exchange Commission eller några regler från en värdepappersbörs som New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ; (b) omfattar helt eller delvis privata uppgifter om tredje part, inklusive, utan begränsning, adresser, telefonnummer, e-postadresser, socialförsäkringsnummer och kreditkortsnummer; (c) innehåller virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller förstörande filer; (d) är anstötligt eller begränsar eller hindrar någon annan person från att använda eller njuta av webbplatsen eller som negativt påverkar tillgängligheten av dess resurser för andra användare eller som kan utsätta oss eller våra användare för någon skada eller ansvar av något slag.

Du samtycker även till att du, där det krävs, har erhållit en giltig och bindande modellrelease från alla berörda parter som tillåter användningen av sådant innehåll enligt dessa villkor, och att du kommer att behålla den ursprungliga releasen och tillhandahålla en kopia till oss vid begäran. Du garanterar även att du, enligt tillämplig lag, har erhållit en giltig och bindande release avseende identifierbar egendom som finns i innehållet och som rimligtvis kan leda till identifiering av ägaren till sådan egendom, om sådant release krävs enligt lag.

Du erkänner att även om vi gör vårt bästa för att förhindra det, kan vi inte hållas ansvariga för missbruk eller felaktig användning av något innehåll.

Vi förbehåller oss även rätten att när som helst ta bort allt godkänt innehåll som du laddar upp om vi anser att det är olagligt, förtal, förtalaktigt, obscen, pornografiskt, skadligt för minderåriga, oanständigt, utmanande, trakasserande, hotfullt, kränkande, integritetsintrång eller intrång i publiceringsrättigheter, aggressivt, upprörande, bedrägligt eller på annat sätt olämpligt, defekt, av dålig kvalitet eller intrång på några rättigheter. Allvarliga upphovsrättsintrång, till exempel ladda upp innehåll som hittats på andra webbplatser för stockfotografi, leder till att dessa villkor avslutas, att ditt medlemskap avslutas och att alla tillgängliga rättsmedel tillämpas.

Ansvarsfriskrivning. Det finns ingen rimlig möjlighet för oss att övervaka allt innehåll som laddas upp till eller publiceras på webbplatsen, och vi har ingen skyldighet gentemot dig eller andra användare att övervaka, redigera eller kontrollera det innehåll som du och andra användare laddar upp eller publicerar på webbplatsen. Det innebär att vi inte är ansvariga för något innehåll på webbplatsen och du samtycker till att inte framställa några anspråk mot oss på grund av något innehåll. Med det sagt kan vi när som helst ta bort, redigera, granska eller blockera något innehåll från webbplatsen (utan att först meddela dig) av vilken anledning som helst, inklusive om vi anser att innehållet bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är olämpligt. När du använder webbplatsen kommer du att utsättas för andra användares innehåll, varav en del kan vara stötande, felaktigt eller osedligt. Vi kan undersöka påståenden om att innehåll bryter mot dessa villkor och i sådana fall kommer vi ensamma att besluta vilka åtgärder som ska vidtas (om några) med avseende på det ifrågavarande innehållet.

Skadeståndsskyldighet

Du accepterar att försvara, hålla oss skadeslösa och fria från ansvar, samt våra moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, licensgivare, innehållsleverantörer och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, tredjepartsinformationsleverantörer och fristående entreprenörer, från alla krav, skador, förluster, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår i samband med (i) din åtkomst och användning av innehållet eller webbplatsen; (ii) allt innehåll som du laddar upp, publicerar, lagrar eller på annat sätt överför på eller genom webbplatsen; (iii) eventuell överträdelse eller påstådd överträdelse av dig (eller någon som agerar på ditt uppdrag) av något av villkoren; (iv) din överträdelse av någon lag eller föreskrift; eller (v) din överträdelse av någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Ansvarsfriskrivning: Inga garantier

SIDAN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, (FÖRUTOM INNEHÅLLET SOM LADDAS UPP TILL SIDAN AV DIG) INNEHÅLLET, TILLHANDAHÅLLS “SOM DET ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIGT”, OCH VI, VÅRA AFFILIATES, LEVERANTÖRER OCH/ELLER LICENSGIVARE OCH DESSA RESPEKTIVE DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, AGENTER OCH AFFILIATES UNDANTAR, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER EJ INTRÅNG. DE FUNKTIONER SOM ÅTERFINNS I ELLER I INNEHÅLLET OCH ANDRA KOMPONENTER PÅ SIDAN GARANTERAS INTE FÖR ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA. DU, INTE VI, BÄR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING SOM FÖLJ AV DIN ANVÄNDNING AV SIDAN ELLER INNEHÅLLET. VI LÄMNAR INGEN GARANTI ATT SIDAN ELLER INNEHÅLLET ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER NÅGOT ANNAT SOM HAR SMITTANDE ELLER FÖRSTÖRANDE EGENSKAPER. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att Innehållet är korrekt, riktigt och pålitligt, men Vi ger inga garantier eller försäkringar om dess korrekthet, riktighet eller pålitlighet, inklusive korrektheten av några nyckelord, bildtexter eller titlar för Innehållet eller någon metadata som tillhandahålls med Innehållet.

Om det inte specifikt bekräftas av oss, ger vi inte någon rättighet eller lämnar någon garanti avseende användningen av namn, personer, varumärken, företagsimager, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsskyddade ljud, design, konstverk eller arkitektur som avbildas eller ingår i Innehållet. I sådana fall är det endast ditt ansvar att avgöra om release(r) krävs i samband med din avsedda användning av Innehållet, och det är endast ditt ansvar att skaffa sådana release(r). Du erkänner att vissa jurisdiktioner ger lagligt skydd mot att en persons bild, likhet eller egendom används i kommersiella syften när de inte har gett sitt samtycke. Du är också ensam ansvarig för betalning av eventuella belopp som kan förfalla och för efterlevnad av övriga villkor i tillämpliga kollektivavtal som följd av din användning av det licensierade innehållet.

Vi erbjuder även en sökfunktion på webbplatsen. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar för innehållet eller tillgängligheten av information som finns i vår sökindex eller katalog. Vi friskriver oss också från allt ansvar för fullständigheten eller korrektheten i någon katalog eller sökresultat.

Vissa delstater i USA och utländska länder tillåter inte undantag eller begränsning av underförstådda garantier eller ansvar för vissa typer av skador. Därför kan vissa eller alla ovanstående begränsningar inte gälla dig i den utsträckning de är förbjudna eller ersätts av delstats- eller nationella bestämmelser.

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI, VÅRA RESPEKTIVE DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, AGENTER OCH AFFILIATES, VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENTITET FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA, INCIDENTELLA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV VINSTER ELLER FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DET ÄR I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMMELSE) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPKOMMER UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR FÖRKNYTLIGT MED ANVÄNDNINGEN AV SITEN, INNEHÅLLET ELLER NÅGON KOMPONENT DÄRINNAN I ELLER SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM SITEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA SKADOR SOM ORSAKAS AV ELLER SOM FÖLJER AV FÖRLITANDE FRÅN ANVÄNDAREN PÅ INFORMATION SOM FÅTTS FRÅN SITEN, ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING AV FILER ELLER E-POST, FEL, BRISTER, VIRUS, DRÖJSMÅL I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING ELLER NÅGOT PRESTATIONSSVAGHET, OAVSETT OM DET UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV GUDS HANDLING, KOMMUNIKATIONSSVAGHET, STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL SITEN ELLER VÅRA UPPGIFTER, PROGRAM ELLER TJÄNSTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR FREEIMAGES, OAVSETT OM DET ÄR I KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, OAVSETT OM DET ÄR AKTIVT, PASSIVT ELLER IMPUTERAT), PRODUKTANSVAR, STRÄNGT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI, SOM UPPKOMMER UR ELLER ÄR RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV SITEN ELLER INNEHÅLLET, ÖVERSTIGA $100.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagar som rör konflikter mellan lagar. Eventuella påståenden, tvister eller kontroverser som rör din användning av webbplatsen eller innehållet ska lösas genom bindande, konfidentiell skiljedom genom en enda skiljeman vald enligt reglerna och förfarandena för skiljemanval enligt JAMS’ Expedited Procedures in its Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (“JAMS”) och ska genomföras i New York. Skiljemannens beslut ska vara bindande och kan verkställas som dom i vilken behörig domstol som helst. Till den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, får ingen skiljedom enligt detta avtal sammankopplas med en skiljedom som involverar någon annan part som omfattas av villkoren, vare sig genom skiljeförfarande i klass eller på annat sätt. Utan att begränsa det föregående, till den grad du har överträtt eller hotat att överträda våra immateriella rättigheter eller de immateriella rättigheterna för våra samarbetspartners och/eller licensgivare kan vi söka föreläggande eller annan lämplig rättslig åtgärd vid behörig domstol.

Uppsägning

Användning av webbplatsen i strid med dessa villkor kan leda till, bland annat, uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen. Utan att begränsa något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten, utan meddelande och efter eget gottfinnande, att avsluta ditt konto och/eller blockera din användning av webbplatsen. Vi kan uppdatera, ändra eller avbryta webbplatsen när som helst utan meddelande till dig.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra något av de villkor och bestämmelser som ingår i villkoren eller någon policy eller riktlinje för webbplatsen, när som helst och efter eget gottfinnande. När vi gör ändringar kommer vi att uppdatera “senast uppdaterad”-datumet längst upp i villkoren. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Genom att fortsätta använda någon del av webbplatsen efter att ändringar har publicerats godkänner du de uppdaterade villkoren. Vi uppmanar dig att granska villkoren varje gång du besöker webbplatsen.

Diverse bestämmelser

Hela avtalet. Dessa villkor, inklusive integritetspolicyn, licensavtalet och alla andra policys som införlivas i dessa villkor, utgör hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av webbplatsen och innehållet.

Ändring och avstående. Utan undantag för vår rätt att uppdatera dessa villkor kan dessa villkor endast ändras genom ett skriftligt avtal som undertecknas av båda parter eller utfärdas elektroniskt av oss och accepteras av dig. Ingen åtgärd från någon av parterna, förutom ett uttryckligt skriftligt avstående som undertecknas av oss, kan tolkas som ett avstående från någon bestämmelse i dessa villkor.

Upphävbarhet. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara i något avseende, påverkar detta inte giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av de kvarvarande bestämmelserna i villkoren, som ska fortsätta att gälla i full kraft och verkan. Sådana villkor bör revideras endast i den utsträckning som krävs för att göra dem verkställbara.

Uppdrag. Du får inte tilldela eller överföra dessa villkor eller dina rättigheter till innehållet till någon annan person eller företag utan vårt skriftliga medgivande, inklusive eventuella överföringar som du vill göra i samband med en företagsförvärv. Vi kan tilldela dessa villkor utan meddelande eller samtycke.

Samtycke till elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektroniska kommunikationer från oss enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Vi kan skicka eventuella meddelanden, avtal, information eller annan kommunikation till dig elektroniskt.

Knappen donera nu Du kan bli en donator (“Donator”) genom att lova en donation till en bidragande fotograf genom att använda knappen “Donera nu” på webbplatsen. Du erkänner och samtycker till att du inte är skyldig att bli en Donator eller att lova en donation och att du själv är ansvarig för beslutet att bli en Donator. Du förstår att din donation görs till den bidragande fotografen och att alla donationer administreras och hanteras av PayPal, som har exklusiv juridisk kontroll över alla donationer. Om du lovar en donation måste du tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, giltig och aktuell kreditkorts- eller annan betalningsinformation vid tidpunkten för löftet. Du samtycker till att alla donationer är slutgiltiga.

Frågor och kontaktinformation

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om webbplatsen eller villkoren.

© 2021 FREEIMAGES.com. All rights reserved. Terms and Conditions of Use.