ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: November 2021

LÄS DETTA NOGGRANT. Genom att komma åt eller använda denna webbplats eller något innehåll, någon produkt, tjänst eller funktion som är tillgänglig via webbplatsen (sammantaget"webbplatsen","oss","vi" eller"vår"), bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor, ALLA VILLKOR, POLICYER OCH RIKTLINJER SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING, INKLUSIVE VÅR SEKRETESSPOLICY OCH VÅRT LICENSAVTAL, SAMT EVENTUELLA YTTERLIGARE VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR SOM PRESENTERAS I SAMBAND MED SPECIFIKT INNEHÅLL ELLER EN SPECIFIK PRODUKT, TJÄNST ELLER FUNKTION (KOLLEKTIVT KALLADE"VILLKOREN"). OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET.

Äganderätt till webbplatsen och dess innehåll

Webbplatsen ägs och drivs av freeimages.com ("Freeimages"). Allt innehåll som presenteras eller visas på webbplatsen, inklusive text, grafik, data, design, sammanställning av fotografiska bilder, samt urval och arrangemang av material ("innehåll") som vi tillhandahåller skyddas av upphovsrätt, handelsutstyrsel, moraliska rättigheter, varumärken och andra lagar som rör skydd av immateriella rättigheter. Freeimages, dess dotterbolag och/eller dess licensgivare äger vissa delar av det innehåll som finns på webbplatsen och du får inte använda innehållet annat än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor

Allt innehåll som finns tillgängligt för nedladdning på webbplatsen KAN ANVÄNDAS GRATIS för personliga och/eller kommersiella ändamål, med förbehåll för de begränsningar som anges i villkoren, inklusive eventuella krav som meddelas dig vid nedladdningstillfället. Om inget annat anges behöver du inte göra det, men det skulle uppskattas om du krediterar fotografen eller ägaren av innehållet och Freeimages, i enlighet med licensavtalet.

Förbjudna användningsområden

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte göra något av följande

 1. (a) ladda ner, kopiera eller vidarebefordra hela eller delar av webbplatsen eller innehållet utan eller i strid med (i tillämpliga fall) en skriftlig licens eller ett skriftligt avtal med oss;
 2. (b) använda datautvinning, robotar eller liknande metoder för insamling eller utvinning av data;
 3. (c) manipulera eller på annat sätt visa webbplatsen eller innehållet genom att använda inramning eller liknande navigeringsteknik;
 4. (d) registrera, prenumerera, avregistrera eller försöka göra något av detta för någon parts räkning för någon produkt eller tjänst på Webbplatsen, om du inte uttryckligen är auktoriserad av dem att göra det;
 5. (e) göra reverse engineering, ändra eller modifiera någon del av webbplatsen eller innehållet
 6. (f) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller systemresurser, tjänster eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via webbplatsen;
 7. (g) sälja, licensiera, hyra ut eller på något sätt kommersialisera webbplatsen eller innehållet utan vårt särskilda skriftliga tillstånd, eller med avseende på innehållet, utan att först väsentligt eller meningsfullt uppdatera, modifiera eller på annat sätt införliva nya kreativa element i innehållet utöver enkla retuscher, storleksändringar eller andra minimala ändringar (t.ex. sälja oförändrade kopior av foton, videor eller annat innehåll), inklusive att sälja innehållet som utskrifter eller tryckt på fysiska varor;
 8. (h) använda webbplatsen eller innehållet för olagliga ändamål eller i strid med lagar och förordningar,
 9. (i) kränka eller uppmuntra andra att kränka tredje parts rättigheter, inklusive intrång eller förskingring av immateriella rättigheter;
 10. (j) använda webbplatsen eller innehållet på något annat sätt än för det avsedda ändamålet;
 11. (k) använda webbplatsen för lagring, publicering och/eller överföring av "skräppost", kedjebrev, oönskade massutskick etc. eller i något annat syfte ("spamming");
 12. (l) sända data eller lagra data på en databärare på Webbplatsen som genom sin natur (t.ex. virus), storlek eller reproduktion (t.ex. spamming) är avsedd att försämra eller äventyra webbplatsens och webbplatsens datanätverks existens eller funktion;
 13. (m) samla in, lagra eller använda personlig information, inklusive medlemsnamn och profiler, om andra användare, och/eller
 14. (n) använda eller sammanställa innehåll från webbplatsen för att kopiera en liknande eller konkurrerande tjänst till webbplatsen eller bidra med innehållet till en befintlig liknande eller konkurrerande tjänst.

Sådan otillåten användning kan också bryta mot gällande lagar, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätts- och varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet samt gällande kommunikationsregler och lagar. Du försäkrar och garanterar att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, utan begränsning, de som rör Internet, data, e-post, integritet och överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du är bosatt.

Varumärken

Alla logotyper på webbplatsen och alla andra produkt- eller servicenamn eller slogans som finns på webbplatsen är varumärken som tillhör Freeimages, dess dotterbolag, leverantörer och/eller licensgivare och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan vårt skriftliga förhandstillstånd eller det som gäller för innehavaren av det aktuella varumärket. Du får inte använda metatags eller annan "dold text" som utnyttjar " Freeimages" eller något annat namn, varumärke eller produkt- eller servicenamn för Freeimages eller någon av webbplatserna utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Dessutom är webbplatsens utseende och känsla, inklusive alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och manuskript, ett servicemärke, varumärke och/eller varumärke som tillhör Freeimages, dess dotterbolag, leverantörer och/eller licensgivare och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information, genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör eller innebär inte att vi godkänner, sponsrar eller rekommenderar dem.

Links

Du får inte använda webbplatsen eller logotyper eller annan grafik på webbplatsen för att länka till webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd. Du får inte heller rama in någon Freeimages-logotyp eller annan skyddad information utan vårt skriftliga medgivande.

Vi tar inget ansvar för kvaliteten, innehållet, arten eller tillförlitligheten hos tredje parts webbplatser som du kan komma åt från webbplatsen eller webbplatser som länkar till webbplatsen. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras innehåll, och vi ansvarar inte för vad som finns på dessa länkade webbplatser eller någon länk som ingår i en länkad webbplats, eller för granskning, ändringar eller uppdateringar av dessa webbplatser. Vi tillhandahåller länkar till dig endast som en bekvämlighet, och genom att göra detta säger Vi inte att det finns någon anknytning, godkännande eller antagande av oss av någon webbplats eller information på dem. När du lämnar webbplatsen gäller våra villkor och policyer inte längre förrän du återvänder

Copyright Infringement Policy

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (17 U.S.C. §512, i dess ändrade lydelse) och andra tillämpliga lagar har vi antagit en policy för att under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande avsluta kontoinnehavare som gör intrång i webbplatsens eller tredje parts immateriella rättigheter.

Om du anser att något på webbplatsen gör intrång i en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar kan du göra en anmälan till vår utsedda agent:

 1. Agent för upphovsrätt
 2. FREEIMAGES.COM
 3. Almirante Harwood 6169
 4. Montevideo, Uruguay
 5. E-mail: hello@freeimages.com

Sekretesspolicy

Vi har åtagit oss att skydda din integritet. Läs vår sekretesspolicy här ("sekretesspolicy"). Integritetspolicyn införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Licensavtal

Allt innehåll är tillgängligt för dig att ladda ner på webbplatsen utan kostnad för användning i enlighet med och med förbehåll för licensavtalet, som finns här och införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Observera att den licens som beviljas dig inte omfattar rätten att använda:

 1. Varumärken, logotyper eller varumärken som förekommer i innehållet
 2. Personers bilder om de är igenkännbara i innehållet, eller
 3. Konstverk eller författarskap som förekommer i innehållet.

Du kan behöva tillstånd eller samtycke från en tredje part (t.ex. varumärkesägare, identifierbar person eller författare/rättighetsinnehavare till upphovsrättsligt skyddat arbete som avbildas i innehållet), beroende på hur du vill använda innehållet.

Registreringsuppgifter och kontosäkerhet

Du har möjlighet att skapa ett användarkonto på webbplatsen så att du kan använda de olika funktioner som vi erbjuder. Öppnandet av ett användarkonto kan endast ske med samtycke till dessa villkor

När du använder webbplatsen samtycker du till att: (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig som kan krävas av registreringsformulär på webbplatsen ("registreringsuppgifter"); (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsuppgifterna och all annan information som du tillhandahåller oss, så att de är korrekta, aktuella och fullständiga; (c) upprätthålla säkerheten för ditt lösenord och din identifiering; (d) omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser; (e) acceptera allt ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive men inte begränsat till, alla tillämpliga skatter och alla tillämpliga avgifter från tredje part (inklusive men inte begränsat till kreditkortsavgifter, valutaavgifter och gränsöverskridande avgifter); och (f) acceptera alla risker för obehörig åtkomst till registreringsdata och all annan information som du tillhandahåller oss.

Ladda upp innehåll

Du kan ladda upp ditt eget innehåll till webbplatsen, och vi kommer att granska dessa uppladdningar för att se om de är lämpliga för distribution

När du laddar upp innehåll till webbplatsen ger du oss och våra dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera, utföra, visa, lagra, arkivera och på annat sätt använda sådant innehåll över hela världen i alla medier. Du ger oss och våra dotterbolag och underlicensierade företag rätt att använda det namn som du skickar in i samband med sådant innehåll, om vi väljer det

Du tillåter oss att vara ditt icke-exklusiva ombud som licensierar ditt innehåll GRATIS till tredje part. Vi kommer inte att licensiera ditt innehåll för användning som är ärekränkande, pornografisk eller på annat sätt olaglig. Vi kommer inte att sälja ditt innehåll under några omständigheter och inte distribuera det utanför webbplatsen.

Du bekräftar att du under inga omständigheter kan kräva pengar eller någon annan ersättning från oss eller de som använder ditt innehåll för användningen av sådant innehåll. Du bekräftar också att ditt innehåll kan användas i marknadsföringssyfte för webbplatsen eller ditt galleri på webbplatsen.

Vidare bekräftar du att vi inte tillåter uppladdning av innehåll som bryter mot någon upphovsrätt, äganderätt, varumärke eller någon annan tillämplig rättighet.

Du är ensam ansvarig för det innehåll som du laddar upp. Genom att ladda upp innehåll representerar och garanterar du att du äger alla äganderätter eller att du är auktoriserad representant för den eller de tillämpliga upphovsrättsinnehavarna av sådant innehåll, inklusive upphovsrätt, i och till innehållet med full befogenhet att bevilja de rättigheter som avses i dessa villkor. Du försäkrar och garanterar att det innehåll som du lägger upp, laddar upp, överför, distribuerar, lagrar, skapar eller på annat sätt publicerar via webbplatsen: (a) inte är olagligt, ärekränkande, förtalande, obscent, pornografiskt, skadligt för minderåriga, oanständigt, oanständigt, oanständigt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, inkräktande på privatlivets helgd eller publicitetsrättigheter, kränkande, hetsande, bedrägligt eller på annat sätt stötande; inte heller utgör, uppmuntrar till eller ger instruktioner för brott, kränker parters rättigheter eller på annat sätt skapar ansvar eller bryter mot lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelserna i U.S. Bank of America, USA, och inte heller mot någon annan lag.S. Securities and Exchange Commission eller regler för en värdepappersbörs som New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, b) helt eller delvis innehåller privat information om tredje part, inklusive, utan begränsning, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer; (c) innehåller virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer; (d) är stötande eller begränsar eller hindrar någon annan person från att använda eller njuta av webbplatsen, eller som negativt påverkar tillgängligheten av dess resurser för andra användare, eller som kan utsätta oss eller våra användare för skada eller ansvar av något slag.

Du samtycker också till att du vid behov har erhållit en giltig och bindande modell av frisläppande från alla nödvändiga parter som tillåter den användning av sådant innehåll som avses i dessa villkor, och att du kommer att behålla originalet av frisläppandet och tillhandahålla en kopia till oss om vi begär det. Du garanterar också att du, där det krävs enligt tillämplig lag, har erhållit en giltig och bindande befrielse avseende identifierbar egendom som finns i innehållet och som kan leda till identiteten av eller krävas av ägaren av sådan egendom.

Du bekräftar att även om vi gör vårt bästa för att förhindra detta kan vi inte hållas ansvariga för missbruk eller missbruk av innehåll.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ta bort godkänt innehåll som du laddar upp om vi anser att det är olagligt, ärekränkande, förtalande, obscent, pornografiskt, skadligt för minderåriga, oanständigt, oanständigt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, inkräktande på integritet eller publicitetsrättigheter, kränkande, uppviglande, bedrägligt eller på annat sätt stötande, defekt, av dålig kvalitet eller inkräktar på några rättigheter. Allvarliga upphovsrättsintrång, t.ex. uppladdning av innehåll som finns på andra sajter för stockfotografi, leder till att dessa villkor upphör, att ditt medlemskap avslutas och att alla andra tillgängliga åtgärder vidtas.

Ansvarsfriskrivning. Det finns inget rimligt sätt för oss att övervaka allt innehåll som laddas upp till eller publiceras på webbplatsen, och vi har ingen skyldighet gentemot dig eller andra användare att övervaka, redigera eller kontrollera det innehåll som du och andra användare laddar upp eller publicerar på webbplatsen. Detta innebär att vi inte är ansvariga för något innehåll på webbplatsen och du samtycker till att inte göra några anspråk mot oss på grund av något innehåll. Vi kan dock när som helst ta bort, redigera, granska eller blockera innehåll från webbplatsen (utan att meddela dig först) av vilken anledning som helst, inklusive om vi anser att innehållet bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är stötande. När du använder webbplatsen kommer du att exponeras för andra användares innehåll, varav en del kan vara stötande, felaktigt eller oanständigt. Vi kan utreda påståenden om att innehåll bryter mot dessa villkor och i dessa fall är det endast vi som beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas (om några) avseende innehållet i fråga.

Indemnification

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, dotterbolag, licensgivare, innehållsleverantörer och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, tredjepartsleverantörer av information och oberoende entreprenörer skadeslösa mot alla krav, skador, förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader) som uppstår till följd av eller i samband med (i) din åtkomst till och användning av Innehållet eller Webbplatsen; (ii) innehåll som du laddar upp, lägger upp, lagrar eller på annat sätt överför på eller via webbplatsen; (iii) brott eller påstått brott av dig (eller någon som agerar för din räkning) mot något av villkoren; (iv) din överträdelse av någon lag eller förordning; eller (v) din överträdelse av någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Ansvarsfriskrivning; inga garantier

WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (ANNAT ÄN DET INNEHÅLL SOM LADDAS UPP TILL WEBBPLATSEN AV DIG) INNEHÅLLET, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI, VÅRA DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER OCH/ELLER LICENSGIVARE OCH DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, AGENTER OCH DOTTERBOLAG UTESLUTER, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE ÖVERTRÄDELSE. DE FUNKTIONER SOM INGÅR I ELLER I INNEHÅLLET OCH ANDRA KOMPONENTER PÅ WEBBPLATSEN GARANTERAS INTE VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA. DET ÄR DU, INTE VI, SOM STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ÄR FRITT FRÅN INFEKTION AV VIRUS ELLER NÅGOT ANNAT SOM HAR FÖRORENANDE ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa innehållets noggrannhet, korrekthet och tillförlitlighet, men vi gör inga utfästelser eller garantier för dess noggrannhet, korrekthet eller tillförlitlighet, inklusive noggrannheten hos nyckelord, bildtexter eller titlar till innehållet, eller hos metadata som tillhandahålls tillsammans med innehållet.

Om vi inte uttryckligen garanterar det, ger vi inte någon rätt till eller lämnar någon garanti för användningen av namn, personer, varumärken, handelsbeteckningar, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsligt skyddade ljudfiler, mönster, konstverk eller arkitektur som avbildas eller ingår i innehållet. I sådana fall är du ensam ansvarig för att avgöra om det krävs ett eller flera tillstånd i samband med din föreslagna användning av innehållet, och du är ensam ansvarig för att erhålla sådana tillstånd. Du är medveten om att vissa jurisdiktioner ger rättsligt skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används i kommersiellt syfte när personen inte har lämnat ett godkännande. Du är också ensam ansvarig för betalning av alla belopp som kan vara skyldiga enligt, och för att följa alla andra villkor i, alla tillämpliga kollektivavtal till följd av din användning av det licensierade innehållet.

Vi erbjuder också en sökfunktion på webbplatsen. Vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar för innehållet eller tillgängligheten av den information som finns i vårt sökindex eller katalog. Vi avsäger oss också allt ansvar för fullständigheten eller riktigheten i alla kataloger eller sökresultat.

Vissa amerikanska delstater och utländska länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier eller ansvar för vissa kategorier av skador. Därför kan det hända att vissa eller alla begränsningar ovan inte gäller för dig i den mån de är förbjudna eller ersatta av statliga eller nationella bestämmelser.

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI, VÅRA RESPEKTIVE DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, AGENTER OCH DOTTERBOLAG, VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA, INKVISITORISKA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM EN TALAN I KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRDSLÖSHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER NÅGON KOMPONENT AV DETTA SOM FINNS PÅ ELLER NÅS VIA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR RESULTATET AV ATT ANVÄNDAREN FÖRLITAR SIG PÅ INFORMATION SOM ERHÅLLITS FRÅN WEBBPLATSEN, ELLER SOM ÄR RESULTATET AV MISSTAG, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERING AV FILER ELLER E-POST, FEL, DEFEKTER, VIRUS, FÖRSENINGAR I DRIFTEN ELLER ÖVERFÖRINGEN ELLER NÅGOT MISSLYCKANDE I UTFÖRANDET, VARE SIG DET ÄR EN FÖLJD AV NATURKATASTROFER, KOMMUNIKATIONSSTÖRNINGAR, STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER VÅRA REGISTER, PROGRAM ELLER TJÄNSTER ELLER INTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FREEIMAGES SAMMANLAGDA ANSVAR, VARE SIG I KONTRAKT, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, VARE SIG AKTIVT, PASSIVT ELLER TILLRÄKNAT), PRODUKTANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ÖVERSTIGA 100 DOLLAR.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor regleras av lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagar om lagkonflikter. Alla anspråk, tvister eller kontroverser som på något sätt är relaterade till din användning av webbplatsen eller innehållet ska lösas genom bindande, konfidentiell skiljedom av en enda skiljeman som väljs ut med hjälp av reglerna och förfarandena för val av skiljeman enligt JAMS' expedierade förfaranden i dess omfattande skiljedomsregler och förfaranden ("JAMS") och ska genomföras i New York. Skiljedomarens utslag ska vara bindande och kan införas som en dom i vilken behörig domstol som helst. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag får inget skiljeförfarande enligt detta avtal förenas med ett skiljeförfarande som involverar någon annan part som omfattas av villkoren, oavsett om det sker genom ett gruppskiljeförfarande eller på annat sätt. Utan hinder av ovanstående kan vi, i den mån du har kränkt eller hotat att kränka våra immateriella rättigheter eller våra dotterbolags och/eller licensgivares immateriella rättigheter, begära ett föreläggande eller annan lämplig åtgärd inför en behörig domstol.

Termination

All användning av webbplatsen i strid med dessa villkor kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen sägs upp eller avbryts. Utan hinder av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att utan förvarning och efter eget gottfinnande avsluta ditt konto och/eller blockera din användning av webbplatsen. Vi kan uppdatera, ändra eller avbryta Webbplatsen när som helst utan att meddela dig detta.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra alla villkor som ingår i villkoren eller någon policy eller riktlinje på webbplatsen. När vi gör ändringar kommer vi att revidera datumet "senast uppdaterad" högst upp i villkoren. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av någon del av webbplatsen efter det att ändringarna har publicerats innebär att du godkänner de uppdaterade villkoren. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom villkoren när du besöker webbplatsen

Diverse bestämmelser

Hela avtalet. Dessa villkor, inklusive sekretesspolicyn, licensavtalet och alla andra policyer som är införlivade i dessa villkor, utgör hela avtalet mellan dig och oss när det gäller din användning av webbplatsen och innehållet.

Ändring och avstående. Med undantag för vår rätt att uppdatera dessa villkor kan dessa villkor endast ändras genom ett skriftligt avtal som undertecknats av båda parter eller som utfärdats elektroniskt av oss och accepterats av dig. Ingen åtgärd från någon av parterna, förutom ett uttryckligt skriftligt avstående undertecknat av oss, får tolkas som ett avstående från någon bestämmelse i dessa villkor.

Upphävbarhet. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor befinns vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara i något avseende ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i villkoren inte påverkas och ska förbli fullt giltiga och effektiva. Sådana villkor bör ändras endast i den utsträckning som är nödvändig för att de ska vara verkställbara.

Uppdrag. Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor eller dina rättigheter till innehållet till någon annan person eller något annat företag utan vårt skriftliga samtycke i förväg, inklusive en överföring som du vill göra i samband med ett företagsförvärv. Vi kan överlåta dessa villkor utan meddelande eller samtycke

Samtycke till elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation från oss enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy. Vi kan skicka meddelanden, avtal, upplysningar eller annan kommunikation till dig elektroniskt.

Knappen Donera nu. Du kan bli en donator ("donator") genom att lova en donation till en bidragsgivare genom att använda knappen "Donera nu" på webbplatsen. Du bekräftar och godkänner att du inte har någon skyldighet att bli en donator eller att ge en donation och att du är ensam ansvarig för ditt beslut att bli en donator. Du förstår att ditt bidrag går till den bidragande fotografen och att alla donationer administreras och på annat sätt behandlas av PayPal, som har exklusiv rättslig kontroll över alla donationer. I händelse av att du gör ett donationslöfte måste du lämna sanningsenliga, korrekta, giltiga och aktuella kreditkorts- eller andra betalningsuppgifter vid tidpunkten för löftet. Du samtycker till att alla donationer är slutgiltiga.

Frågor och kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om webbplatsen eller villkoren.

© 2021 FREEIMAGES.com. All rights reserved. Terms and Conditions of Use.