Beskrivning:
Uppsättning av sex gula silhuettsymboler relaterade till blindhet. Perfekt för att införliva i mönster med fokus på synskador.

Ytterligare information